07. december 2008

Er vi alene i solsystemet

Hej Spørg om Fysik
Jeg har siddet og læst nogle interessante artikler på nettet. De er forfattet af Poul Kastrup og er af ældre dato (før 70érne). Han gør sig i okkultismen og spiritismen og hans budskab er, at vi ikke er alene i solsystemet.

Han og hans åndsfæller mener at vide, at der findes 10 menneskeheder i solsystemet. De ved med næsten 100 % sikkerhed, at Jupiters måne Ganymedes er beboet, samt jordens "søster" planet Venus.

Kan man 100 % udelukke at der er liv på disse planeter, jeg mener at med nutidens teknologiske udvikling burde vi kunne be- eller afkræfte det. Disse "marsboere" skulle i øvrigt ligne os mennesker. Uanset hvad er det læsning med stof til eftertanke.

Venlig hilsen
S S

Det korte svar med vor nuværende viden er, at der med sikkerhed ingen liv af jordisk karakter i stor skala, ingen teknologiske civilisationer og ingen menneskelignende væsener andet steds i solsystemet end på Jorden.

Billedet af Jorden, det eneste sted, hvor der vides at der er liv.

Liv i de former vi kender det, stiller visse krav til omgivelserne. For at det kan opstå, skal der nok være temperaturer over 0 ⁰C og under omkring 70 ⁰C. Vores liv opstod antageligt i vand, og er baseret på vand. Hvis en organisme er nedkølet til under frysepunktet fungerer de fleste livsprocesser ikke. Det er jo derfor vi har dybfrysere, bakterier mm. kan ikke fungerer, så tingene holder sig ved lavere temperaturer. Der kan dog ske en langsom iltning, derfor holder intet evindeligt i en dybfryser. Køler vi derimod ned til flydende nitrogens kogepunkt (- 196 ⁰C) holder organiske stoffer sig i meget, meget lange perioder.

Kommer vi over ca. 70 ⁰C sker der det samme med de fleste organiske stoffer, som med et æg man koger, æggehvidestofferne koagulerer. Det er vanskeligt at forestille sig liv opstå ved høje temperaturer. Visse livsformer kan dog overleve meget højere temperaturer. Over nogen hundrede grader ødelægges næsten alt organisk stof. Komplicerede organismer, som vi kender dem, har også behov for ilt og/eller kuldioxid i deres livsprocesser. Endeligt har de fleste organismer behov for beskyttelse imod energirigt lys og stråling fra rummet. . Forudsætningen for højere liv som vi kender det er at der er planter med grønkorn (klorofyl), som kan lave primær føde og ilt. Det kræver et rimeligt niveau af UV stråling og temperaturer over nogen ⁰C samt kuldioxid. Vi har kun observeret klorofyls spektrallinie et sted i universet - på jorden

Ser vi på planeterne og starter med:

Merkur, som ikke har atmosfære, og hvor temperaturen på solsiden er ca. 425 ⁰C, på skyggesiden ca. - 180 ⁰C, og hvor der på solsiden desuden er kraftig bestråling fra solen. Der er en meget tynd stribe imellem mørke og lys med omkring 0 ⁰C, men liv er næppe realistisk og i alle tilfælde ikke konstateret.

Venus er dækket med skyer af kuldioxid og lidt vanddamp og har en temperatur på 453 ⁰C, nok ikke liv. Landerne så ikke liv.

Mars har et atmosfæretryk på ca. 1/100 af vores, da der stort set kun er et ringe magnetfelt, er der en del stråling på overfladen og kraftig ultarviolet stråling. Der er vand. Ingen undersøgelser indtil nu har afsløret selv primitive livsformer, men om et par år vil et meget komplekst laboratorium blive sendt derop, som endnu engang skal undersøge problemet grundigere. Der er ikke fundet spor der tyder på højerestående liv.

Jorden .. nå ja

Jupiter og Saturn er gasgiganter uden egentlig overflade (måske dybt nede under enormt tryk) med en atmosfære bestående af Hydrogen og Helium, og opfylder ikke de forventede livsbetingelser.

Uranus og Neptun er fast med en kappe af flydende methan og ammonisk, helium, hydrogen og lidt vand, og der er koldt, de opfylder heller ikke livsbetingelserne.

Så er der en del måner ud over vores egen. Månen er død uden atmosfære, der er ikke fundet spor af liv der. Der er vand.

Mars har to måner, som stort set er atmosfæreløse klippestykker.

Jupiter har ca. 16 måner og på grund af tidevandseffekter fra den tunge Jupiter er flere af disse måner geologisk aktive

Saturn har ca. 18 måner, som har forhold som Jupiter

Uranus har ca. 15 måner, igen i nogen grad med forhold som Jupiters endelig har Neptun ca. 8 måner. Disse er alle meget kolde.

De interessante måner har haft besøg af rumfartøjer, enkelte landinger og mange fotos. Der er ikke fundet spor af liv på nogen måne eller planet og slet ikke af mennesketype. Forudsætningerne for menneskeligt liv er ikke tilstede de fleste steder, og har så vidt man ved ikke været det nogensinde. Der er et par måner, som kunne give mulighed for primitivt liv især omkring Jupiter, men det er ikke konstateret.

Vi har haft en del køretøjer på Mars. Der er ikke i dag livsbetingelser for højerestående liv (mangler ilt, har en masse stråling, intet livstegn fundet). Ingen organiske stoffer konstateret.

Venus har en temperatur der ødelægger organiske stoffer, og har ikke livsmuligheder, og der er heller ikke konstateret liv fra landere. 

Ganymedes har fast kerne, lidt oxygen og et isbelagt ocean omkring sig. Den har magnetfelt som hjælper med at beskytte imod stråling. Den har været undersøgt af flere rumsonder (Pioner 10 og 11 Voyager 1 og 2, Galileo lavede 6 forbi flyvninger ret tæt på). Overfladetemperaturen er omkring - 173  ⁰C. Det kan ikke afvises, at der kunne være primitivt liv i vandet under isen, men der er intet konstateret, som antyder det og slet ikke, at der er mennesker. Billedet af Ganymedes er fra NASA

Europa er mindre og har også is, og dårligere betingelser for liv af vor type som Ganymedes.

Billedet nedenfor af Europas is er fra NASA.

Så er mulighederne vist udtømte. Kravene til temperatur, ilt og strålebeskyttelse fjerner straks de fleste muligheder. Poul Kastrup har fået solgt sin roman, men jeg har svært ved at se, at der overhovedet findes beviser for liv andetsteds i rummet en på jorden, det må være hans problem at give objektive beviser, hvis han har nogen. Jeg vil ikke kommentere bogen, da jeg ikke har læst den, hvis han havde skudsikre beviser, ville jeg have læst den i videnskabelige tidsskrifter, og det har jeg ikke. Der kan have været primitivt liv andre steder, og vi leder efter liv eller spor af liv i solsystemet, det er et primært mål for bl.a. NASA, men også for megen anden planetforskning. Det er ikke trods ihærdige anstrengelser lykkedes at finde noget som helst, men arbejdet fortsætter bl.a. på Mars. Her har NBI medvirket til forskningen igennem årene. Nye undersøgelser senere på måner omkring Jupiter vil nok også finde sted.

Livsprocesser af Jordens skala ville med lethed kunne spores selv uden brug af rumfartøjer. Fx ville planter og dyrs påvirkning af Jordens atmosfære med lethed kunne ses hvor som helst fra i solsystemet med selv en lille kikkert. Derimod kan det ikke udelukkes, at der lever mindre mængder bakterier og andre mikroorganismer på Mars eller på en eller flere af Jupiter og/eller Saturns måner. Det er et af rumforskningens største mål at finde ud af, om sådanne organismer findes andre steder i solsystemet, og store summer og mange dygtige menneskers arbejdsindsats over mange år har være investeret i det spørgsmål. Der findes med sikkerhed ingen af de lette svar på spørgsmålet, som den forfatter du refererer til gerne vil have folk til at tro, og måske selv tror, uden at han har sat sig ordentlig ind i problematikken. Til gengæld er det nok så sandsynligt, at når videnskaben engang får et gennembrud i dette felt vil det rumme større spørgsmålstegn og mere fascinerende overraskelser, end nogen mystikere nogen sinde kunne havde forestillet sig. Det ville være meget mærkeligt, hvis liv under så anderledes vilkår som på de andre planeter og måner mindede ret meget om livet på Jorden, og endnu mere mærkeligt, hvis det mindede om mennesker.

Okkultismen og spiritismen er ikke videnskab slet ikke fysik. Det er under det, man kalder tro (eller efter indstilling overtro). Der har trods en del undersøgelser ikke mig bekendt været muligt at føre videnskabeligt bevis for noget som helst af den art, men det er ikke stof jeg følger med i, så der må du spørge andetsteds. Jeg har søgt at opridse mulighederne ovenfor, og de er altså for mennesker kun et sted nemlig på Jorden. Det kræver al vores bedste teknik bare at overleve kort tid andre steder i solsystemet.

Med venlig hilsen
Uffe Gråe Jørgensen, lektor
Jens Viggo Clausen, lektor
Malte Olsen