26. marts 2009

Den længste nat

Hej Spørg om Fysik
Jeg skriver, fordi jeg har undret mig over det fænomen, at den korteste dag ikke nødvendigvis falder i samme døgn som den længste nat. Kan I hjælpe mig med en afklaring af dette emne? Hvis ikke - ved I hvem, som kan?

Først kan I måske be- eller afkræfte, om det faktisk forholder sig som angivet. I tilfælde af at det bekræftes, vil I da kunne oplyse, hvornår dagen er kortest, hhv. længst, samt hvornår natten er kortest, hhv. længst - og hvorfor det forholder sig sådan?

Med venlig hilsen
J P

Det korteste svar er, at den korteste dag og den længste nat hører sammen. Den korteste dag i år er den 21.december 2009 (vintersolhverv).

Midnatssol på Grønland - Billedkilde:
Videnskab.dk

Går man ind i København Universitets Almanak (Skriv- og Rejsekalenderen), ser man for København år 2009 f,eks., at døgnet ikke ser ud til at ændres fra 18. Til 24. December, når der regnes i hele minutter.

Hvis man derimod medregner sekunder og decimaler deraf så er den 21. December i år den korteste dag.

Dagens og nattens længde afhænger i øvrigt af, hvordan man definerer den. Hvis dagen er fra solopgang til solnedgang og natten resten af døgnet, så må den korteste dag høre til den længste nat. Afrundingsfejl kan så flytte et minut til den ene eller den anden side. Hvis man definerer natten, som tiden når det er mørkt, så kan det falde anderledes ud.

Dato Sol op Sol ned Daglængde
17/12 8:37 15:34 6:58
18/12 8:38 15:35 6:56
19/12 8:39 15:35 6:56
20/12 8:39 15:35 6:56
21/12 8:40 15:36 6:56 korteste dag
22/12 8:40 15:36 6:56
23/12 8:41 15:37 6:56
24/12 8:41 15:38 6:57
25/12 8:41 15:38 6:57
26/12 8:42 15:39 6:57
27/12 8:42 15:40 6:58
28/12 8:42 15:41 6:59

Her må man også regne med tusmørke. Vi har så døgnets længde (24 timer) minus dagen (tiden hvor solen er over horisonten) minus tusmørke om aftenen plus tusmørke om morgenen.

Tusmørket varierer i årets løb og er længst om sommeren. Det beror på solens banevinkel til horisonten ændres fra dag til dag, dvs. tusmørkets længde varierer i løbet af året.For at gøre det mere indviklet er der tre forskellige slags tusmørke:

Borgerligt tusmørke: fra solnedgang til solen er 6 grader under horisonten. Tilsvarende om morgenen. Det er borgerligt tusmørke, man bruger i de fleste almanakker.

Nautiskt tusmørke: fra solnedgang til solen er 12 grader under horisonten. Tilsvarende om morgenen.

Astronomiskt tusmørke: fra solnedgang til solen er 18 grader under horisonten. Tilsvarende om morgenen.

I Københavns Universitets Almanak står mange oplysninger, som kan bidrage til at give svar på dette og lignende spørgsmål. Se http://www.nbi.dk/multimedier/boeger/almanak09/. Den udkommer årligt og findes i de fleste boghandler

Når man ser på afsenderadressen (Grønland), er det klart, at der om sommeren er midnatssol, hvor der er en meget lang periode, man kan kalde dag. 

Med venlig hilsen
Birgitta Nordström, lektor og ansvarlig for astronomiske oplysninger i Københavns Universitets Almanak.  


Midnatssol taget fra: http://www.geocities.com/holsting.geo/midnsolx.html