02. juni 2008

Kan mennesker leve på Mars?

Kære Morten
Jeg har en projekt opgave om at bo på mars, og håber meget at kunne få svar på nogle spørgsmål.

1. På hvilke områder vil mennesker kunne ændre sig for at tilpasse sig en anden planet f.eks. Mars?

2. hvordan vil man kunne ændre Mars så den lignede Jorden mere, og svarer mere til menneskenes behov?

3. Eller er det Jordens miljø der skal ændres... Kan man påvirke dyr, planter og mennesker så de kan eksistere på Mars?

Kærlig hilsen fra en flittig elev med en svær projektopgave
L N


Jeg tror ikke mennesket sådan kan ændres så vi uden specielle hjælpemidler ville kunne bo på Mars.

På overfladen af Mars er trykket så lavt, ca. 6 mbar mod jordens ca. 1013 mbar (det har du måske hørt i en vejrudsigt) at vand kun under yderst specielle omstændigheder og i meget kort tid kan eksistere i flydende form.

Vanddamp vil sætte sig på overflader som rim eller "sne" ud som is når det blir rigtig koldt og satte man en isterning på Mars ville den efterhånden fordampe uden at man ville kunne se flydende vand.

Det kaldes sublimation. Desuden blir der MEGET koldt på Mars om natten - temperaturerne kan skifte op til 90 grader fra dag til nat (Hver dag!) - så man ville være nødt til at være rigtig godt klædt på. Det lave tryk betyder at man nødvendigvis vil være nødt til at bruge rumdragt når man opholder sig udendørs på Mars.

Morten Bo Madsen, Lektor på Niels
Bohr Institutet

Der ER faktisk forskere, som alvorligt spekulerer på, hvordan man kan ændre miljøet på Mars - ikke så man ville kunne færdes der uden rumdragt, men så det ville være muligt at dyrke planter i store drivhuse på Mars. Det er slet ikke umuligt at vi på jorden allerede har organismer - mikrober - som måske ville kunne leve under jorden, måske i klipperne på Mars.

Man har fundet mikrober på jorden, som lever under hvad vi ville synes var utålelige forhold, ekstrem kulde, meget tørt eller meget vådt, varmt (op til 113 grader Celcius) og måske endda meget surt (næsten ætsende for os mennesker)

Jeg tror også at vi skal passe meget på med at ændre jordens miljø drastisk - vi ved det ikke
rigtig, men måske er vi ved det for øjeblikket ved at brænde så meget olie og gas af. Det kan være at vi på længere sigt blir nødt til at gå over til mere miljøvenlige energikilder som vind, solceller og kernekraft.

Med venlig hilsen
Morten Bo Madsen, Lektor