13. februar 2011

Vender Månen anderledes om vinteren?

Kære Malte Olsen
Om aftenen d. 23. januar bemærkede jeg fra min bopæl på Samsø, at halvmånen "lå ned" ligesom den gør, når man befinder sig tæt på ækvator. Da månen jo er aftagende i øjeblikket, var der ligesom "gnavet af den foroven".

Kan der være tale om refraktion i atmosfæren - eller har jeg bare aldrig lagt mærke til, at månen "vender anderledes" om vinteren?

Med venlig hilsen
E G

Månebelysningen kan ikke drejes 90 ˚ af optiske fænomener i atmosfæren. Månens bane ligger i en vinkel på 5,14 ˚ i forhold til ekliptikas plan, jordaksen hælder 23,44 ˚ (og måneaksen 6,68 ˚).

Ekliptikas plan er den plan, der defineres af jordens omløbsbane omkring solen. Månen vil altså i ca. ½ år befinde sig under planen, det andet halvår over planen. Banepunktet nærmest jorden har en afstand på 363 200 km fjernest 405 500 km. Ændringen i den vinkel månen ses i, betyder at vi kan se 59 % af overfladen, da månen altid vender en bestemt side væk fra os (bunden rotation).

Månen belyses jo af solen, og da den er relativt nær, bliver belysningen i perioder lidt mere "nedefra" i andre "ovenfra" på grund af månebanens vinkel med ekliptika. Det er imidlertid en moderat effekt, og den kan næppe få månen til at ses helt liggende her hos os. Det mest liggende vi kan få her er i intervallet 40 - 50 grader.

Hvis vinklen af skyggen af halvmånen skal ændres væsentligt, skal vi tage sydpå,  se:
http://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/astrofysik/halvmaanens_stilling/.

 

Der kan vi se månen ligge ned fordi når vi tager imod ækvator "dreje"r vi horisonten i forhold til månen. Hvis man skal søge årsager til, at månen synes drejet i en anden vinkel, kan det være skyer i horisonten, der får iagttageren til at sammenligne med en "falsk" horisont. Den anden mulighed er, at månen har været delvist dækket af skyer. Det sidste er en oplagt mulighed her, fordi der var fuldmåne d. 19/1 og altså først halvmåne d. 26/1 (det kan man finde i Almanakken, skriv og rejsekalender). Nærmere kan vi desværre ikke komme løsningen af problemet.

Med venlig hilsen
Birgitta Nordström
Malte Olsen