03. november 2009

En frastødende kraft i Universet?

Hej Spørg om Fysik
Er det muligt, at den frastødende kraft i universet, som bevirker at det udvider sig accelererende, kun er tilsyneladende? At der rent faktisk kun er tiltrækning, og ikke frastødning?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på diverse udsendelser, jeg har set om konsekvenserne af at befinde sig i nærheden af et sort hul. Hvis man falder mod et sort hul med fødderne først, så vil tyngekraften trække kraftigere i fødderne end i hovedet, og man vil blive hevet fra hinanden.

Hvis nu i stedet, at ens fødder og hoved var to adskilte legemer, der på denne måde blev tiltrukket af det sorte hul, ville det så ikke se ud som om de frastødte hinanden, hvis man så på dem isoleret?

Jeg ved ikke om man kan forestille sig, en stor skal der omgiver hele vores univers, og som har en tiltrækkende effekt på alt hvad det indeholder, men det tilsyneladende resultat af dette burde være en frastødende kraft mellem alle legemer. En kraft der tiltager med afstanden mellem legemerne, og som foresager en acceleration, netop som man observerer det.

Hilsen fra
 F B

Observationerne viser, at alt i Universet bevæger sig væk fra hinanden, og jo længere væk ting ligger fra hinanden, jo hurtigere bevæger de sig væk fra hinanden.

Denne sammenhæng er observeret til at være liniær, altså (hastighed væk fra hinanden) = (Hubble konstant) * (afstand mellem hinanden). Dette kaldes Hubble expansionen, efter ham der først rigtig forstod det.

Billedet er fra internettet og viser en klynge fjerne galakser

Hvis du ville have en stor massiv skal uden om Universet, så ville du vel stadig forvente at gravitation opfører sig ordentlig. Eftersom gravitation aftager som 1/r2 ( r er afstanden imellem masserne, altså aftager med kvadratet på afstanden) så ville dette ikke stemme overens med den lineære Hubble expansionen.

Hvis du så i stedet vil både vil have en stor massiv skal, og samtidig ændre på gravitations loven, så bliver din model rigtig grim, og så ser jeg ingen grund til at overveje den - alt andet lige, så er de simple modeller de smukkeste.

Med venlig hilsen
Steen H. Hansen, lektor