20. december 2009

Exoplaneter

Hej Spørg om Fysik
På wikipedia nævnes følgende: "Man formoder at langt de fleste kendte exoplaneter er store gas-kæmper ligesom Jupiter i vores eget solsystem - dette er dog kun blevet bekræftet for planeter der "røbede sig" ved at passere ind foran deres "sol". Nogle få af de mindste exoplaneter formodes at være "faste" kloder, lavet af klippemateriale som vores egen Jord."

Man har altså fastslået planeternes størrelse ved planet-transit. Hvordan gøres dette?

Er der en øvre grænse for hvor stor en planet kan være hvis den primært består af fast stof?

Håber du kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen
Jesper Olesen

 

Under antagelse af, at planetens mørke side er helt sort, (i forhold til stjernen) vil dykket i luminositet, når planeten er foran stjernen være:
ΔL = (R_planet/R_stjerne)2. Stjernens radius (R_stjerne) bestemmes fra fit af farven til stjernemodeller (hjulpet af parallaxe målinger hvis stjernen er tæt på).

Nej, men der vil normalt ikke være sten- og metal-støv nok i den proto-stellare skive, som planeterne dannes af omkring en stjerne, til at der kan dannes planeter meget større end Jorden. Sten (fx SiO) og metal (fx jern) er universelt set meget sjældne stoffer (fx relativt til mængden af brint og helium).

Hvis den faste planet færdig-dannes, mens der stadig er en skive af gas tilbage, vil gassen kollapse under planetens tyngdekraft, når planeten når en masse på ca. 10 gange jordens masse. Det er den måde man forestiller sig gasplaneter opstår (men planeten kan godt nå sin endelige størrelse af fast stof længe efter gassen er forsvundet);

Jorden tænkes dannet ved, at der først er dannet ca. 100 småplaneter af Månens størrelse, der senere er kollideret og blevet til den færdige Jord).

Med venlig hilsen
Uffe Gråe Jørgensen