25. juni 2008

Er Mars støv reaktivt

Hej Morten
Efter at ha' kigget på jeres spændende hjemmeside har jeg et enkelt spørgsmål.

Hvad mener I med at mars støv er reaktivt?  Jeg mener, hvad baserer I det på konkret?

Med venlig hilsen
N

Når vi skriver, at støvet på Mars er reaktivt, så er det ikke noget, som bygger på vores egne eksperimenter på Mars. Her refererer vi til nogle resultater, som blev opnået under Viking landerne havde som et af hovedformålene at lede efter biologi.

Billedkilde Nasa: Viking-missionerne i 1976

Det gjorde man på den måde, at man søgte at vise processer, som kunne henvises til biologisk metabolisme (stofskifte); dvs. biologiske organismers omsætning af stof: enten fordøjelse/forbrænding af kulbrinter eller fotosyntese.

Den endelige test for biologi var så at gentage disse eksperimenter efter at den jordprøve man havde udvalgt var blevet steriliseret ved langvarig opvarmning til (vistnok ca.) 160 grader C. Hvis processen stadigvæk forløb som før opvarmning kunne det ikke være biologi, mens det omvendte ville være tilfældet, hvis "årsagen" til processens forløb kunne "slås ihjel" ved opvarmning.

Et resultat af disse eksperimenter var, at det viste sig, at Mars-jorden var i stand til forbavsende effektivt at nedbryde organisk materiale; missionens massespektrometer kunne da heller ikke detektere organisk materiale i de øverst ca. 10 cm, som der blev udtaget prøver fra.

Man har spekuleret på mulige forklaringer af Mars-jordens kraftige reaktivitet og en mulig forklaring er, at den UV stråling, som på Mars næsten uhindret trænger helt ned til overfladen (på Jorden forhindres dette af atmosfærens ozon-lag) kan aktivere molekyler på overfladen af støv og mineraler i Mars-jorden og danne frie radikaler eller hydrogen-peroxid (et udmærket sterilisations-middel) hvis der er blot det mindste vand til stede på disse overflader.

Og det er sådan at selvom Mars ser meget tør ud og vand kun en meget lille bestanddel af atmosfæren, så er atmosfæren ofte mættet med vanddamp under de tryk og temperaturer, der hersker på Mars.

Jeg håber at det besvarer dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Morten Bo Madsen, Lektor