19. januar 2009

Dagens længde

Hej Spørg om Fysik
Hvordan kan det være, at tidsforskellen på solopgangen i henholdsvis København og Esbjerg er f.eks. 15 minutter, medens tidsforskellen på solnedgangen de samme steder er 18 minutter?

På tidspunktet, hvor solen står højest på himlen, er forskellen 16 minutter. Disse forskelle er gældende Mandag d. 12. januar 2009 iflg. Almanak for Danmark/ Nakskov Gymnasium.

Har Esbjerg generelt længere dage end København? Hvis dette er tilfældet, hvad skyldes dette?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
E S

Tak for dine spørgsmål om dagens længde. Der kan ikke gives helt entydige svar på spørgsmålene, da der kan være flere bidragende årsager og effekterne er små.

1) Du spørger om Esbjerg har længere dage end København.
Svaret er JA en lille smule om vinteren. Det er nu meget lidt og skyldes bl.a. at København ligger nord for Esbjerg, men se også svar på spørgsmål nr. 2.

2) Så til spørgsmålet om solens op- og nedgangstidspunkter.
Der kan være mange årsager til, at dagens længde (som den gives i forskellige almanakker) før kulmination ser ud til at være lidt forskellig fra længden fra kulmination til solnedgang.

- Vi taler om forskelle på få minutter, og der kan afrundnings"fejl" være af betydning. Der kan nemt opstå afrundningsfejl som gør et minutt to gange. Der regnes jo kun med hele minutter i almanakken. Desuden er længdeforskellen (forskellen i længdegrader) mellem København og Esbjerg 16 minutter og 32 sekunder (skal der bruges 16 eller 17 min.?), ifølge de koordinater jeg bruger, men jeg ved ikke hvad Nakskov bruger.

- Jeg kender heller ikke detaljer i beregningerne for den almanak, du har benyttet dig af. Jeg ved for eksempel ikke om den regner for solens centrum eller solens øvre kant.

- Jorden bevæger sig i en elliptisk bane runt om solen. Den har derfor ikke samme hastighed i banen hele året. Når jorden er nærmest solen (4. januar i år), går den hurtigst i banen og aftager derefter indtil den 4. Juli, når den går langsommest. Det betyder at selv i løbet af en dag vil solens hastighed ændres en lille smule. Vi går jo mod sommer selv i løbet af en dag. Dagene bliver længere, og det kan eventuelt gøre lidt forskel på for- og eftermiddag.

I Københavns Universitets Almanak, "Skriv- og Rejsekalenderen" , som udgives hvert år, og kan købes i alle boghandlere, kan man finde en masse oplysninger, som kan hjælpe med at opklare problemet (koordinater, tidspunkter for hvornår jorden står nærmest eller er fjernest solen osv.).

I Københavns Universitets almanak kan man læse følgende (for Esbjerg står ikke alle detaljer, for hver dag men dem har jeg nu regnet for nogle dage i januar 2009):

For København år 2009:  Esbjerg 2009

Solen  op  kulm  ned  op  kulm  ned 

10 jan.  836  1217  1559  852  1234  1616

11 jan  836  1218  1600  851  1234  1618

12 jan  835  1218  1602  850  1235  1620

Beregningerne gælder for solens centrum.

Med venlig hilsen
Birgitta Nordström, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet