17. oktober 2012

Har der været flere Universer?

Hej Spørg om Fysik
EN KÆDE AF UNIVERSER: I den almindelige astronomiske diskussion omtaler man som regel kun vores Univers, der som start dateres til for ca. 13,7 mia siden. Som det mest udviklede sætter man også grænser for alderen for dette Univers, som det tidspunkt hvor der ikke er mere energi tilbage. Men hvad sker der så?

Når alt er dødt og er gået i sig selv, kommer man vel tilbage til de grundbetingelser der herskede ved big bang. Og så sker der vel det, at der kommer et nyt big bang. Og så begynder det hele igen med dannelse af stof, galakser, kloder, væsener etc. Indtil der igen alt bliver dødt for al energi.

Der skulle således være mulighed for at der bliver en lang kæde af universer. En lang uendelig kæde af universer. Tidsaksen bliver uendelig. Men det bliver også umuligt at determinere om det nuværende univers er det første. Måske er vores univers kun et nummer i rækken, ikke det første og ikke det sidste.

At sige, at der ikke var noget før big bang, bliver umuligt. Vi ved ikke hvilket nummer af rækken af universer det nuværende univers er. Muligheden af paralleluniverser kan vel heller udelukkes, og det gør det endnu mere kompliceret.

Med venlig hilsen
D N K

Det har i mange år været et diskussionsemne, om tyngdekraften kunne stoppe universets udvidelse, som jo startede med Big Bang. Når man regner på de kendte masser i universet, er det ikke tilfældet med vores nuværende viden. Der er måske endda en kraft der forøger udvidelseshastigheden.

Big Bang

Er det rigtigt, vil universet ekspandere i det uendelige. Det betyder, at stoffet i universet efterhånden fortyndes, så der ikke dannes nye stjerner, og stjernerne vil efterhånden brænde ud. Desuden kommer de længere og længere fra hinanden. Universet ender så som et koldt og dødt sted, og når alle stjerner er brændt ud, også mørkt, med klumper af stof i form af døde stjerner drivende rundt. I så tilfælde er der ikke noget der tyder på, hvordan et nyt Big Bang skulle kunne opstå. Vi er ikke os bekendt, heller ikke bare i nærheden af grundbetingelserne.

Edwin Hubble

Edwin Powell Hubble

Man kan ud fra Hubble, Edwin Powell Hubble (US, 1889 – 1953) konstanten beregne, hvor stor middeldensiteten af universet skal være for at stoppe udvidelsen. Lige nu synes tyngdekræfterne ikke at kunne stoppe udvidelsen, der er endda tegn på at udvidelsen måske accelereres. En af de uafklarede forhold er der mørke stof i universet.

Hvis tyngdekræfterne imidlertid er så store at udvidelsen stoppes, hastighederne vendes og universet trækker sig sammen, vil alt stof ende i et punkt, man kalder det Big Chrunch. Skulle det være tilfældet, kan man forestille sig at det kunne være starten til et nyt Big Bang (men det er ikke indlysende), som så passer i din beskrivelse. Det kan ikke siges at være afklaret, om udvidelsen fortsætter i det uendelige eller universet ”falder sammen” med tiden, og hvor lang tid det tager.

Graf, bestemmelse af Hubblekonstanten.

Os bekendt er der aldrig ført noget fysisk bevis for, at der eksisterer paralleluniverser. Det er altså ikke noget vi kan inddrage i en diskussion omkring fysik. Det må høre til i science fiction eller filosofien. Det er altså ikke noget vi har et svar på. 

Der er ikke dækkende fysiske teorier for forholdene før Big Bang, eller om det overhovedet har mening, at tale om det, f.eks. om tiden eksisterede før Big bang osv. Det er altså også noget, vi ikke rigtigt kan begive os ud i, før vi har fysiske teorier understøttet af eksperimenter for forholdene da.

Med venlig hilsen
Malte Olsen