21. januar 2010

Måling af absolut lysstyrke af stjerner

Hej Spørg om Fysik 

Jeg har et spørgsmål om absolut lysstyrke (luminosity).

Som medlem af Nordsjællands Astronomiforenings kosmologigruppe, har jeg holdt et foredrag om astronomisk afstandsmåling. Jeg har også læst en del om H-R diagrammer.

Jeg har endnu ikke fattet, hvordan man kan måle eller beregne luminosity (absolut lysstyrke) af stjerner og galakser. Det er jo en nødvendig forudsætning for at beregne absolute magnitude og for placeringen i H-R diagrammet.

Kan I venligst give en (populær) forklaring?

Med venlig hilsen
M H

Luminositeten eller den absolutte lysstyrke kan beregnes ud fra den målte lysstyrke og afstanden. I beregningen skal der korrigeres for interstellar absorption mellem os og objektet.

Der findes to typer HR diagrammer, observationelle og teoretiske. I de observationelle indtegnes stjerner efter den målte farve (fx B-V, x-aksen) og den målte flux (fx V størrelsesklassen, y-aksen). I de teoretiske anvendes den beregnede temperatur (x-aksen) og den beregnede luminositet (y-aksen).

For at indtegne en observeret stjerne i et teoretisk HR diagram, fx med det formål at estimere dens masse og alder, skal den målte farve (korrigeret for interstellar rødfarvning) omsættes til temperatur, og den målte størrelsesklasse (korrigeret for interstellar absorption) omsættes til absolut bolometrisk (dvs. hele spektret) størrelsesklasse eller luminositet.

 

Med venlig hilsen
Jens Viggo Clausen