2. november 2011

Hvem får første gang fastlagt årstiderne indenfor astronomien?

Hej Spørg om Fysik
Jeg har et supplerende spørgsmål til jeres svar om årstidernes skiften: Er det J. Kepler som første gang får fastlagt årstiderne inden for astronomien?

Med venlig hilsen
H C

Alle bondesamfund har kendt årstiderne, fordi man havde behov for at vide, hvornår man skulle så og høste. Årstider har altså været kendte i flere tusinde år. I bl.a. Kina, Babylon og Egypten har man i tusinder af år refereret årstider til fænomener på himlen.

Ruinby

Maya ruinbyen Copano. 2 Stenstøtter i 7 km afstand bestemmer landbrugsårets start (fra Videnskab for hvermand)

I det gamle Egypten refererede man til positionen af stjernen Sirius. Tilsvarende har de sydamerikanske indianerkulturer haft observatorier, som kunne fortælle hvornår der skulle sås ud for himmellegemerne.

Man behøver ikke at kunne forstå, hvorfor der f.eks. i Danmark er en bestemt tid til at høste (efterår) og en tid til at så korn (forår) - en tid for fugle at drage sydpå og en tid til at vende tilbage nordpå osv.

Det har ingen betydning i denne sammenhæng, om man kender Kopernikus eller Kepler's love, altså forstår hvorfor himlen periodisk har samme udseende, kender planetbevægelser mm., man ser jo en bestemt stjernehimmel, når man skal så hvert år.

Maleri af Nikolaus Kopernikus

Nikolaus Kopernikus

Den fulde astronomiske forklaring med at referere årstider til jordens rotation i forhold til solen, det er en anden sag.

Det var jo først Nikolaus Kopernikus (1473-1543) som fremsatte det kopernikanske verdensbillede: Jorden og de andre planeter går rundt om Solen. Derefter var skridtet ikke langt til at også knytte forklaringen til årstider med jordens rotation rundt solen.

Astronomien som sådan har omvendt for så vidt ikke brug for årstider, som altså er noget afgrødebestemt, men for kalenderen og uret.

Med venlig hilsen
Birgitta Nordström
Malte Olsen