2. februar 2011

Universet vrimler med planeter

Flere end tusinde mulige planeter er der fundet i universet med NASA's Kepler Satellit siden missionen startede i marts 2009. Kepler missionen offentliggør nu de første 4 måneders observationer. I disse data er der fundet over 1200 mulige planeter af vidt forskellig karakter. En af den er Kepler-11 som er et planetsystem med ikke mindre 6 planeter. Dansk forsker fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet deltager i forskningen med at analysere data om planeterne. Resultaterne er offentliggjort i tidsskrifterne Nature og The Astrophysical Journal.

Planet i bane om stjerne

Planeter udenfor vores solsystem kaldes exo-planeter. Ud
af de nye kandidater til exo-planeter ligger de knapt 60 af
dem i den såkaldt beboelige zone. Dvs., at planeterne er i en
afstand fra dens stjerne, hvor temperaturen gør, at der kan
findes flydende vand. (ESO: Kunstnerisk gengivelse)

Planeter udenfor vores solsystem kaldes exo-planeter. Observationer af exo-planeter med Kepler satellitten sker ved at måle en stjernes lyskurve. Når en planet bevæger sig ind foran stjernen sker der et lille fald i lysstyrken. Hvis det lille dyk i lysstyrken sker regelmæssigt, kan der være tale om en planet, der kredser om stjernen og formørker dens lys. Men den opklaring kræver yderligere observationer.

"Det næste vi gør, er at observere stjernen fra Jorden, hvor man kan studere dens lysspektre, det vil sige farveskala. På den måde kan vi finde ud af, hvilken type stjerne det er, og man kan finde hastigheden af planetens bane om stjernen, hvis det er muligt", fortæller astrofysiker Lars Buchhave, Niels Bohr Institutet. Han har studeret lysspektrene fra en del af stjernerne fra det Nordisk Optiske Teleskop på De Kanariske Øer i Spanien.

Illustration af satellitten, Kepler
Stjernehimlen overvåges af satellitten
Kepler, der har som opgave at udforske
rummet for at finde stjerner, der kan have
kredsende planeter. Fra de første fire
måneders observationer er der fundet over
1200 mulige planeter af vidt forskellig karakter. (ESA)

Efter satellit-observationerne og de yderligere observationer fra teleskoper på Jorden, laves der computer-modelleringer ud fra de fysiske principper, og derefter kan man beregne mange flere informationer. Beregningerne kan vise planeternes størrelse og massetæthed, dvs., om de er store gasplaneter som Saturn og Jupiter, eller om det er faste planeter som Jorden og Mars.

På grund af den enorme mænge nye mulige planeter, der er fundet, har det ikke være muligt at bekræfte dem med 100 procents sikkerhed endnu. Der er altså tale om 'planet-kandidater', hvoraf nogle kan vise sig ikke at være planeter. Siden den første exo-planet blev opdaget for 15 år siden, har man fundet ca. 500 planeter. Med Keplers offentliggørelse mere end 3-dobles antallet af mulige kendte planeter.

Planeter i beboelig zone

"Vi kan nu begynde og se, hvad hyppigheden af mindre planeter i universet er og hvilke typer planeter der kredser om andre stjerner. Det er ikke det fulde billede, men det er det første spadestik", siger Lars Buchhave, der yderligere fortæller, at ud af de nye kandidater til exo-planeter ligger de knapt 60 af dem i den såkaldt beboelige zone. Dvs., at planeterne er i en afstand fra dens stjerne, hvor temperaturen gør, at der kan findes flydende vand. Ud af planeterne i den beboelige zone er 5 af dem mindre end dobbelt Jord-størrelse.

Nordisk Optiske Teleskop Efter observationerne fra rummet studeres stjernerne fra
teleskoper på Jorden f.eks. det Nordisk Optiske Teleskop
på De Kanariske Øer i Spanien. Herfra kan astronomerne
finde ud af, hvilken type stjerne det er og hastigheden af
planetens bane om stjernen.

"Alle de nye data er fra Keplers første fire måneders observationer. Det vil sige, at det drejer sig om planeter, der har en omløbstid om dens stjerne på mindre end 4 måneder, altså en årscyklus på kun 4 måneder eller mindre. Fremover vil vi få mulighed for at studere mulige planeter med en længere omløbstid, der er længere væk fra deres værtsstjerne", siger Lars Buchhave.

Sol-system med 6 planeter

En af de stjerner, som er blevet observeret med Kepler satellitten, har ikke mindre end 6 planeter i kredsløb, og alle 6 bevæger sig ind foran stjernen og formørker den. 'Sol-systemet' har fået navnet Kepler-11. De 6 planeter ligger i et kompliceret kredsløb, hvor deres tyngdekraft-påvirkning gør, at de trækker lidt i hinanden, når deres baner er tæt på hinanden. Man kan udregne modeller for dette og ud fra modellerne kan man sige, at der er tale om planeter. Og man kan desuden beregne deres størrelse og masse. De er alle små planeter med størrelser på mellem 2 og 4,5 gange Jordens størrelse. Resultaterne om Kepler-11 er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Artikel om Kepler-11 i Nature >>

NASA pressemeddelelse >>