18. oktober 2011

Havniveauet vil vedblive med at stige i 500 år

Havstigninger i de kommende århundreder er måske en af de mest katastrofale konsekvenser af de stigende temperaturer. Store økonomiske omkostninger, sociale konsekvenser og tvungne folkevandringer kan blive resultaterne af den globale opvarmning. Men hvor skræmmende tider går vi imøde? Forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet har nu ved hjælp af klimamodeller beregnet langtidsudsigterne for havstigninger i forhold til udledningerne af drivhusgasser og forurening af atmosfæren. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Global and Planetary Change.

"Med udgangspunkt i den nuværende situation har vi fremskrevet ændringer for havniveauet 500 år frem i tiden. Vi ser ikke på, hvad der sker med klimaet, men fokuserer udelukkende på havniveauet", fortæller Aslak Grinsted forsker i Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Modeller for vandstandsændringer Beregningerne for havniveauet frem til år 2500
Grafen viser, hvordan det globale havniveau vil stige for fire forskellige 'veje' for menneskehedens udvikling og drivhusgas-forurening. De grønne, gule og orange linjer svarer til scenarier, hvor det tager 10, 30 eller 70 år, før udledningen er stabiliseret. Den røde linje kan anses for at repræsentere ’business as usual’, hvor udledningen af
​​drivhusgasser er stigende over tid.

Model ud fra faktiske målinger

I et samarbejde med forskere fra England og Kina har han udviklet en model, som er baseret på, hvad der sker med udledningerne af drivhusgasser og aerosoler og forureningen af atmosfæren. Deres model er baglæns blevet tilpasset de faktiske målinger, og derefter er den blevet brugt til at fremskrive udsigterne for havstigninger.

Forskningsgruppen har lavet beregninger for fire scenarier:

Et pessimistisk, hvor udledningerne fortsætter med at stige. Det vil betyde, at i år 2100 vil havstigningen være på 1,1 meter og i år 2500 vil havet været steget med 5,5 meter.

Selv i det mest optimistiske scenarie, som kræver yderst dramatiske klimamål, store teknologiske fremskridt og et stærkt internationalt samarbejde om at stoppe med at udlede drivhusgasser og med at forurene atmosfæren, ville havet fortsætte med at stige. I år 2100 vil det være steget med 60 cm, og i år 2500 vil havstigningen være på 1,8 meter.

For de to mere realistiske scenarier, som er beregnet ud fra, at udledningerne og forureningen stabiliseres, viser resultaterne, at der i år 2100 vil være en havstigning på cirka 75 cm., og at i år 2500 vil havet været steget med 2 meter.

Kystområdet ved New York Mange kystområder vil få behov for beskyttelse mod stigende vandstande i de kommende århundreder. En stigning på en meter er næsten givet, undtagen i det mest optimistiske scenarie, hvor udledningen af drivhusgasser bliver bragt under kontrol allerede et årti fra nu. [ Photo credit: joiseyshowaa)

Havstigning i århundreder

"Havet er i det 20. århundrede steget i gennemsnit med 2 mm om året, men stigningen accelererer og over de sidste årtier er havstigningen gået ca. 70 % hurtigere. Selv om vi fra nu af stabiliserer koncentrationerne i atmosfæren og stopper med at udlede drivhusgasser i atmosfæren kan vi se, at havstigningen vil fortsætte med at accelerere i flere århundreder på grund af havets og iskappernes lange reaktionstid. Så det ville det vare 2-400 år før vi igen kommer ned på det 20. århundredes niveau med 2 mm stigning om året", siger Aslak Grinsted.

Han påpeger, at selv om langtidsberegninger er behæftet med usikkerheder, vil havet fortsat stige i de kommende århundreder, og det mest sandsynlige er, at der i år 2100 vil være en havstigning på 75 cm., og at i år 2500 vil havet været steget med 2 meter.

Global and Planetary Change >>