18. juli 2011

Niels Bohr International Academy i København lancerer det første ESS symposium

I den sidste uge af juni blev den første ESS videnskabelige konference afviklet på Niels Bohr International Academy (NBIA) i København. Denne NBIA-konference om ESS forskning, er indledningen til en række af årlige workshops, der samler anerkendte eksperter til at fremme uddannelsen af unge PhD-studerende, postdocs og forskere, der ønsker at udvikle praktiske tilgange til neutronspredning.

Gruppe af forskere i Auditorium

Planlægningen af fremtidens ESS forskning er gået i gang, og over de kommende år vil de videnskabelige muligheder og udfordringer for forskning med neutroner i ESS blive en realitet.

Den første workshop var arrangeret af Heloisa N. Bordallo fra Niels Bohr Institutet, Juergen Eckert (USF), Gerd Buntkowsky (TU Darmstadt) og Janez Mavri (National Institute of Chemistry Ljubljana). Denne workshop var afsat til den kombinerede anvendelse af neutronspredning, NMR, og simulering af molekylær dynamik (MD) til studiet af dynamiske molekyler i faste stoffer. Mødet blev sponsoreret af Niels Bohr International Academy, ESS, Ph.D.-skolen på Københavns Universitet, HB og Øresund Materials Innovation Community Programme. Gennem Science Symposium vil ESS sponsorere europæiske forskere, der ønsker at deltage i planlægningen af fremtidens ESS forskning.

European Spallation Source, der bliver et forskningsanlæg for materialer og biovidenskab, er baseret på verdens stærkeste neutronkilde, og et af verdens førende forskningsværktøjer for europæiske forskere. ESS vil give europæiske forskere hidtil usete forskningsmuligheder, og nu er det blevet tid til at blive involveret i opbygningen af fremtidens videnskab, siger Dimitri Argyriou, ESS Science direktør.

Niels Bohr International Academy

Selv om European Spallation Source i Lund ikke vil være klar inden 2019, er det allerede nu tid til at planlægge fremtiden. Niels Bohr International Academy ønsker at spille en væsentlig rolle i etableringen af en teorigruppe i ESS-forskning allerede inden åbningen af forsøgsanlægget.

Poul Henrik Damgaard

Professor Poul Henrik Damgaard, leder af NBIA.

Den årlige serie af ESS Symposier, der blev lanceret i juni, er blot et første skridt i denne retning. Næste skridt omfatter aftaler med gæsteprofessorer, samt videnskabelige programmer af længere varighed på NBIA. "Ideen med at etablere en ESS-relateret teorigruppe på Niels Bohr International Academy, i hvert fald i opstartsfasen af ESS, er meget naturlig," siger Poul Henrik Damgaard, leder af NBIA. "Det er en klar fordel, at der er stærke traditioner i teoretisk fysik indenfor en lang række områder på Niels Bohr Institutet, og på NBIA vil vi være glade for at optræde som vært i dette tværfaglige forskningsmiljø".

Mødet blev åbnet med et foredrag af professor emeritus i Fysisk Kemi ved universitetet i Groningen, Herman JC Berendsen, der er en pioner i anvendelsen af MD simuleringer til NMR. De studerende fik nogle opgaver i anvendelsen af flere typer af MD software til biologi og fysisk kemi, og fremlagde resultaterne af deres arbejde ved slutningen af mødet.

Det afsluttende foredrag blev leveret af Don Engelman, som er Eugene Higgins professor i Molekylær Biofysik og Biokemi på Yale University, der handlede om at finde en genvej fra dobbeltlag til membraner til at ramme cancerceller.