12. januar 2021

Niels Bohr Institutet får ny viceinstitutleder for undervisning d. 1. februar 2021

Udnævnelse:

Viceinstitutleder for undervisning (VILU) på Niels Bohr Institutet (NBI), Københavns Universitet, Kim Splittorff, har fået nyt job og stopper derfor som VILU på NBI med udgangen af januar. Med hele 3 undervisningspriser på CV’et og et utal af A-kursus diplomer på hylden, er det en af NBIs allerdygtigste undervisere, der forlader os for at dedikere sig til undervisning.

Lektor Stefania Xella
Kim Splittorff, viceinstitutleder for undervisning (VILU) på Niels Bohr Institutet, har fået nyt job. Det bliver Lektor Stefania Xella, der overtager posten som VILU fra 1. februar 2021. 

Lektor Stefania Xella overtager posten som VILU d. 1. februar 2021. Stefania har undervist både på BSc og MSc niveau siden sin ansættelse på NBI i 2010, og har vejledt flere bachelor-, kandidat- og Ph.d. - studerende på forskningsprojekter i højenergi partikelfysik. Stefania har gennem de seneste år koordineret store forskningsprojekter på CERN.

Kim Splittorff

”Det har været nogle fantastiske år på NBI med inspirerende kollegaer og altid motiverede studerende. Jeg er meget taknemmelig for, at have fået mulighed for både at grave dybt i fysikken, og samtidig være med til at gøre det muligt for mange andre at gøre det samme.

På universitetet er ”impact” den fælles målestok, og det gælder i både forskning og uddannelse. Min går fra at have ændret et stort internationalt forskningsfelt, til at have fået ændret landsdækkende studieregler der stressede de studerende. Men mest af alt er jeg stolt af at have været hovedperson flere gange i Fysikrevyen^TM!

I de 5 år, jeg har været VILU, er lykkedes at øge NBIs STÅ med 10% og samtidig reducere det antal kurser NBI udbyder med 12%. Desuden er det lykkedes at realisere betydelige midler til at forny NBIs undervisningslaboratorier og samtidig reducere det samlede undervisningsbudget.

Som VILU har jeg gjort alt for at understøtte NBIs underviseres unikke entusiasme og fokus på akademisk kvalitet i undervisningen, ikke mindst det seneste 3/4 år med COVID. Det er lykkedes gennem undervisningsudvalget at skabe en løbende dialog mellem studerende og undervisere. Samtidig er det lykkedes at belønne dem, der gør en ekstraordinær indsats i undervisningen. Jeg synes hele NBI kan være stolt af at stort set alle i vores dimittend-undersøgelser svarer at NBIs undervisere har et højt fagligt niveau og engagement!”

Stefania Xella

”Ved NBI kan vi, ved at uddanne unge mennesker gennem forskningsdrevet undervisning, udvikle deres evne til at tænke kritisk og løse udfordrende problemer. Alle studerende skal opleve, at vores uddannelsesprogram er entusiastisk og inspirerende, definerer dem og forbereder dem på den bedst mulige måde til at gøre en forskel, uanset hvilken karriere de vælger. At forbedre NBIs uddannelser kræver en kontinuerlig og langsigtet indsats fra alle kollegerne ved NBI, og jeg er begejstret og beæret over at have fået muligheden for at lede denne indsats”.

Institutleder Jan Westenkær Thomsen

Kim Splittorff har igennem 5 år løftet undervisningsopgaven på NBI – et stort område med mange forskellige opgaver og omkring 1000 studerende. Den opgave har Kim løftet utrolig flot med stor overbevisning – særligt bemærkes Kims evner til at levere top undervisning og understøtte en frugtbar dialog med de studerende og ansatte på instituttet. Det har vi på NBI været rigtig glade for. Samtidig har Kim været central i en række vigtige, strategiske opgaver på instituttet b.la. i forbindelse med efter/videre-uddannelse, ny uddannelse i Quantum Information Science og en række andre strategiske områder. Parallelt har Kim stået i spidsen for en række vigtige opgaver i samarbejde med fakultetet, digitale i undervisning, kursus evaluering, bæredygtighed, lokale-optimering i forbindelse med kurser etc.  Meget vigtige, strategiske emner hvor Kim har tilført stor energi og indsigt. 

Nu har Kim fået tilbudt en ny stilling og har takket ja, og i den forbindelse ønsker vi ham alt det bedste fremover i sin nye stilling. Vi bevarer naturligvis de tætte bånd til Kim på en række områder med bl.a. undervisning og strategiske satsninger. 

Vi glæder os meget i direktionen til at samarbejde med Stefania Xella, der netop er udpeget som ny viceinstitutleder for undervisning på NBI. Stefania kommer med en solid baggrund som fysiker i eksperimentel højenergifysik og lederfaring fra CERN, bl.a. som trigger koordinator og som leder af en række store forskningsprojekter. Samtidig har Stefania stor erfaring med vejledning på alle niveauer fra førsteårsprojekter til Ph.d. studerende. Stefania overtager rollen som VILU fra d. 1. februar 2021.