18. august 2020

Brian Vinter bliver prodekan ved Århus Universitet

Udnævnelse:

Brian Vinter bliver prodekan for forskning på Technical Sciences ved Århus Universitet og forlader Niels Bohr Institutet (NBI) 31. juli 2020.

Brian Vinter
Brian Vinter forlader en stilling som professor på Niels Bohr Institutet 31. juli 2020 for at blive ny prodekan for forskning på Technical Sciences ved Århus Universitet.

Brian Vinter har i en årrække været professor i eScience ved NBI, hvor han har beskæftiget sig med højeffektiv databehandling og industrielle applikationer. Brian Vinter har ledet eScience gruppen ved instituttet og endvidere haft ansvaret for udviklingen af en datadrevet forskningsinfrastruktur på fakultetsniveau.

eScience gruppen har adskillige projekter og PhD studerende, der vil køre videre med andre ved roret. eScience gruppens fremtidige organisering er ikke helt på plads endnu, men det står fast, at alle aktiviteter vil køre videre som hidtil.

Gruppens aktiviteter vil uforandret ligge i krydsfeltet mellem teori og anvendelse af computerscience og alle aktiviteter fra modellering til hardware-udvikling vil fortsætte.. High Performance Computing aktiviteten (HPC) blev for 18 måneder siden flyttet til at ligge direkte under dekanen, men også medarbejderne på HPC vil fremover have deres kontorer på NBI og have løbende koordinering med eScience gruppen.

Gruppen vil også gøre sit bedste, for at vejlede de mange dygtige studerende der søger projekter i eScience, fremover.

Institutleder for Niels Bohr Institutet, Jan Westenkær Thomsen:

Brian har spillet en central rolle på Niels Bohr Institutet gennem de sidste 10 år, hvor han har opbygget en meget succesfuld, dynamisk og aktiv forskningsgruppe omkring eScience, High Performance Computing (HPC) og avanceret datalagring. Parallelt med forskningsaktiviteterne har gruppen med Brian i spidsen sikret, ikke kun Niels Bohr Institutet, men også Science og KU, vital adgang til avanceret computer infrastruktur, som f.eks. HPC centeret og Erda lageringsfaciliteten, der benyttes af størstedelen af KUs medarbejdere. High Performance Computer facility - HPC centeret – som Brian har bygget op, er afgørende for mange af de simuleringer og komplicerede beregninger, der udføres på alt fra astrofysiske fænomener til indviklede biologiske systemer.  

Instituttet er i fuld gang med at sikre den stærke faglige forankring af Brians forskningsfelt og aktiviteter på NBI. Instituttet er naturligvis meget trist over at skulle sige farvel til Brian, der på overbevisende måde har tegnet NBIs eScience profil videnskabeligt og undervisningsmæssigt, men ser frem til fortsat frugtbart samarbejde med Brian i hans nye stilling som prodekan ved det Tekniske Universitet i Århus.