19. januar 2017

Brian Møller Andersen får bevilling fra Carlsbergfondet

Bevilling:

Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Teoretisk Faststoffysik på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. fra Carlsbergfondet til projektet: Superconductivity of New Materials.

Brian Møller Andersen

Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Teoretisk Faststoffysik har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. fra Carlsbergfondet. Foto: Ola Jakup Joensen

Superledende materialer har den fascinerende egenskab, at deres elektriske modstand forsvinder, når de nedkøles til under en bestemt temperatur – ofte tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 C. Men der er opdaget nye stoffer, som er superledende ved meget højere temperaturer.

”Vi har teoretisk fundet frem til nye faste stoffer med en såkaldt topologisk superledende fase. At fasen er topologisk betyder, at stoffets elektroniske egenskaber besidder karakteristiske egenskaber, der er stabile og ikke ændrer sig, selvom formen på de elektriske tilstande ændrer sig. Denne superledende fase er karakteriseret ved helt unikke overfladetilstande, kaldet Majorana-tilstande med egenskaber, som gør dem velegnede til byggesten til fremtidens fejlsikre kvantecomputere”, fortæller Brian Møller Andersen.

Projektet fokuserer på markante udfordringer i området for kvantematerialer med særlig fokus på superledere og kvantemagnetisme, og topologiske superledere er meget efterspurgte.

”Naturligt forekommende topologiske superledere er dog sjældne, og vi vil derfor både foreslå og undersøge nye specialproducerede, topologiske superledende systemer samt udvikle nye faser, som udviser indbyggede topologiske superledende egenskaber. Denne forskning involverer nye studier i effekter af spin-bane kobling, elektron vekselvirkninger, og sameksistens mellem superledning og andre former for elektron-orden”, fortæller Brian Møller Andersen.

De 3,2 millioner kroner fra Carlsbergfondets, Distinguished Associate Professor Fellowship vil hovedsageligt blive brugt til to ph.d.-studerende.

Kontakt

Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Teoretisk Faststoffysik, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Email: bma@nbi.ku.dk, Telefon: +45 3532-0419