28. august 2017

11 mio. kr. til bedre beregninger af eksperimenter inden for partikelfysik

Bevilling:

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har givet Jacob Bourjaily, adjunkt ved Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet (NBI), en forskningsbevilling - et ’Starting Grant’ - på 1,5 millioner euro. Det svarer til godt 11 mio. kr.

Jacob Bourjaily

Jacob Bourjaily, adjunkt ved Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet, har fået sin anden store forskningsbevilling i år. Denne gang kom den fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Foto: Ola J. Joensen

Pengene er bevilget til forskning i de såkaldte spredningsamplituder via projektet ’The Surprising Simplicity of Scattering Amplitudes’, der går i gang i 2018 og skal løbe frem til 2023.

Arbejdet med spredningsamplituder handler om via kvantefelt-matematik at beregne det sandsynlige udfald af eksperimenter inden for partikelfysik.

Beregninger af den art er meget vigtige inden for elementarpartikelfysik – blandt andet i forbindelse med de eksperimenter, Den Europæiske Organisation for Højenergifysik (CERN) udfører på den underjordiske LHC- partikelaccelerator i Genève i Schweiz; den accelerator, som i 2012 gjorde det muligt for videnskaben langt om længe at påvise eksistensen af Higgs-partiklen.

Selv om forskere gerne beskæftiger sig med spredningsamplituder, fordi de kan tilvejebringe særdeles værdifulde informationer, er spredningsamplituderne i visse henseender alligevel vanskelige at bruge.

Problemet hænger især sammen med, at traditionelle beregningsværktøjer – herunder såkaldte Feynman-diagrammer – har visse begrænsninger, når der arbejdes med spredningsamplituder. Derfor gælder det om at udvikle nye, moderne metoder, der kan overvinde disse begrænsninger – og det er det, Jacob Bourjaily arbejder med.

Jacob Bourjaily kom til NBI i 2014. Han er oprindelig uddannet matematiker fra University of Michigan, USA og fra University of Cambridge, England.

I 2011 skrev han doktorafhandling fra det amerikanske Princeton University - en afhandling, der også medførte, at han blev udnævnt til Junior Fellow ved Harvard Society of Fellows, USA.

Jacob Bourjaily modtog i februar i år en anden stor forskningsbevilling.

Denne bevilling, på 7,4 mio. kr., kom fra Villum Fondens ’Young Investigator Programme’. Også denne bevilling bliver anvendt til studier i spredningsamplituder.

KontaktJacob Lewis Bourjaily, Adjunkt, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø. Email: bourjaily@nbi.ku.dk