18. september 2015

Eugene Polzik får ERC bevilling

ERC bevilling

Eugene Polzik, professor og leder af Center for Kvanteoptik, Quantop på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har fået en bevilling fra det Europæiske Forskningsråd, ERC på knapt 1,2 mio. kr. (150.000 Euro) til projektet ’Quantum Optical Magnetometer for Medical Applications’.

Eugene Polzik

Eugene Polzik, professor og leder af Quantop på Niels Bohr Institutet har fået en ERC-bevilling på knapt 1,2 mio. kr. til projektet ’Quantum Optical Magnetometer for Medical Applications’. ERC-bevillingen er en Proof of Concept tillægsbevilling til den store ERC’s Advanced Grant på 18 mio. kr., som Eugene Polzik modtog i oktober 2011.

ERC-bevillingen er en Proof of Concept tillægsbevilling til den store ERC’s Advanced Grant på 18 mio. kr., som Eugene Polzik modtog i oktober 2011. Hensigten med denne nye bevilling er at udvikle konkrete anvendelsesmuligheder ud fra den grundforskning, som er opnået med ERC Advanced Grant.

Projektet går ud på at forske i sensitiv måling af bittesmå magnetfelter. I den menneskelige krop er der ultrasmå magnetfelter i forbindelse med bl.a. nervesignaler, og de kan være vigtigt at undersøge for lægevidenskaben.

Laboratorieforsøg

Magnetfelterne opstår på atomart plan. Atomer står ikke stille, de drejer rundt om sig selv, og aksen er som en lille magnetstang. Men aksen har en lille hældning, og magnetstangen står derfor og svinger i cirkler. For at måle på en svingende genstand skal man have både dens position og hastigheden af svingningen.

Ifølge kvantefysikkens love er det ikke muligt samtidigt at måle hastighed og position og få et nøjagtigt tal, men forskerne i Quantop har udviklet en metode til næsten at slippe udenom kvantefysikkens begrænsninger og dermed opnå ekstremt præcise målinger af ultrasmå magnetfelter.

Kasper Jensen sammen med Eugene Polzik

Arbejdet med at udvikle et praktisk anvendeligt kvante-magnetometer til biomedicinsk brug, vil blive udført af postdoc Kasper Jensen (til venstre) i Quantops laboratorier på Niels Bohr Institutet.

Fra laboratoriet til virkeligheden

Sådanne ultrasmå magnetfelter findes overalt i den menneskelige krop, og dem vil lægerne gerne kunne måle præcist for at kunne diagnosticere forskellige sygdomme. 

”Med vores tillægsbevilling vil vi nu kunne arbejde på at udvikle måleudstyr til medicinske undersøgelser. Der er blandt andet en lang række øjensygdomme, som f.eks. grøn stær (glaukoma), hvor man kan stille diagnosen ved at måle magnetfeltet. Med vores metode stræber vi efter at kunne udvikle et udstyr, som er så sensitivt, at man ikke behøver at sætte elektroder på øjet, som man gør i dag”, fortæller Eugene Polzik.

Han fortæller, at metoden vil kunne bruges til at stille mange andre diagnoser. Det kan dreje sig om Alzheimer, hvor man måler de elektriske signaler i bestemte nervebaner, eller man kan måle hjerteslaget på bittesmå fostre, hvilket normalt er svært på grund af fostrets fedtlag og beliggenheden dybt i moderens mave. Også epilepsianfald vil man få nemmere ved at måle på.

Arbejdet med at udvikle et praktisk anvendeligt kvante-magnetometer til biomedicinsk brug, vil blive udført af Kasper Jensen, postdoc i Quantop. Forskningen foregår i samarbejde med læger på Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt biofysikerne på Niels Bohr Institutet.

Kontakt

Eugene Polzik, professor og leder af Center for Kvanteoptik, Quantop på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, 3532-5424, polzik@nbi.dk

Kasper Jensen, postdoc, Center for Kvanteoptik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, +45 3026-3149, kjensen@nbi.ku.dk