6. oktober 2014

Namiko Mitarai med i nyt Grundforskningscenter, BASP

Nyt Grundforskningscenter:

Bakterier er hårdføre og kan overleve under de mest ekstreme stressforhold – kulde, varme, udtørring og endda direkte angreb med skrap antibiotika. Men hvordan bliver bakterier resistente? – har de en fælles strategi for overlevelse? Det er noget af det, forskerne vil prøve at opklare. Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 50 mio. kr. til et nyt Grundforskningscenter, Center for Bacterial Stress Response and Persistence, BASP, der skal forske i bakteriers overlevelsesstrategier.

Namiko Mitarai

Namiko Mitarai, lektor i forskningsgruppen, Biokompleksitet på Niels Bohr Institutet er med i det nye Grundforskningscentret, BASP

Det nye Grundforskningscentret, BASP er et tværfagligt samarbejde mellem biofysikere på Niels Bohr Institutet og biologer på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Leder af grundforskningscentret er Kenn Gerdes, professor på Biologisk Institut. Fra Niels Bohr Institutet tilknyttes Namiko Mitarai, lektor i forskningsgruppen, Biokompleksitet.

Bakteriers overlevelsesstrategi

Bakterier er snu og har ligefrem en strategi for, hvordan de kan overleve omgivelsernes stress-påvirkning, f.eks. antibiotika. Antibiotika rammer først og fremmest de celler, der er aktive og i gang med at formere sig. Så når et dødeligt angreb med antibiotika rammer en koloni af bakterier, omprogrammerer de deres stofskifte fra højt til lavt, og en del af kolonien går i dvale og bliver ikke slået ihjel af antibiotika’en. Når angrebet er overstået, kan de overlevende sætte gang i ny vækst.

Men de molekylære mekanismer, som aktiverer disse reaktioner er ukendte.

”Det, vi nu skal forske i, er bakteriernes basale overlevelsesmekanismer. Vi vil gerne finde ud af, hvad der foregår indeni bakterierne, hvilke signaler sender de for at kommunikere imellem sig. Jeg er teoretiker, så jeg bruger data fra biologernes eksperimentelle forsøg og udarbejder modeller af fænomenerne for at få en dybere forståelse af, hvad bakterierne gør i deres overlevelsesstrategi”, fortæller Namiko Mitarai.

Resultaterne af den banebrydende forskning vil kunne betyde en langt større forståelse af bakteriernes overlevelsesmekanismer, og potentielt vil det i fremtiden kunne forbedre de bioteknologiske processer og behandlingerne af infektioner med bakterier.

Kontakt

Namiko Mitarai, lektor i Biokompleksitet på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Tlf. 3532-5402, Email: mitarai@nbi.dk

Kenn Gerdes, professor i Biomolekulær Sciences, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Tlf. 3533-0219, Email: kgerdes@bio.ku.dk