5. februar 2014

Lab-ansvarlige og -instruktorer får årets Jens Martin Pris

Niels Bohr Institutets pris som årets underviser, den særlige Jens Martin Pris er i år tildelt en hel gruppe af undervisere: De lab-ansvarlige og lab-instruktorerne på kurserne Mekanik 1 og 2.

Labundervisere og -instruktorer

Jens Martin Prisen blev i år tildelt en hel gruppe af undervisere: De lab-ansvarlige og lab-instruktorerne på kurserne Mekanik 1 og 2. De får her overrakt deres diplomer af viceinstitutleder for undervisning, Aksel Walløe Hansen ved årets Kick-Off-møde.

I foråret 2013 startede en proces for at omstrukturere det obligatoriske laboratorie-forløb på fysikstudiet.  Ingen troede, at det ville gå så hurtigt, men allerede til studiestart i september 2013 stod ansvarsgruppen klar med et splinternyt laboratorieforløb, som var en markant forvandling.

De studerende indstillede derfor Jens Martin Prisen til Lab-grupperne bag Mekanik 1 og 2 for deres store indsats for at forny laboratorie-forløbet med denne begrundelse: "Teamets indsats har skabt et virkelig vellykket laboratorieforløb, der strækker sig over det første halvår af fysikstudiet. De to laboratorieforløb er et forbillede for laboratorie-forløbene på resten af de obligatoriske kurser, både i deres måde at udvikle de studerendes kompetencer og i deres måde at samarbejde på, så vi nu har et samlet mekanik-laboratorieforløb".

Grupperne består af de laboratorieansvarlige, som er teknisk leder Børge Svane Nielsen og professor Ian Bearden samt instruktorerne Johathan Selsing, Anine Laura Borger, Willi Carlsen, Christopher Røhl Andersen, Esben Bork Hansen, Jophiel Wiis, Julius Bier Kirkegaard, Louise Dyregaard Nielsen, Jens Juel Jensen og Rosanna Ignazzi.

Markant fornyelse

Fornyelsen er en markant forvandling. Alle forsøgsvejledninger er blevet omskrevet, så de har samme form igennem hele forløbet. Lab-instruktorerne og de lab-ansvarlige har klargjort hvilken motivation, der ligger bag hvert enkelt forsøg og har tydeliggjort, hvilke kompetencer den enkelte studerende gerne skulle tilegne sig efter hver gang. Mekanik 2 fulgte i en naturlig forlængelse af Mekanik 1, og det er dermed blevet et mere sammensmeltet og helstøbt forløb.

De studerende bliver indført i mange af de aspekter, som de vil blive ved med at møde i forbindelse med eksperimentielt arbejde: logbogskrivning, simpel databehandling i Matlab, sammenligning af data med forskellige modeller, vurdere usikkerheder, usikkerhedsberegninger, optimering af forsøgsopstillinger, afkræfte/bekræfte hypoteser og kunsten at kunne præsentere sine resultater kort, klart og forståeligt på skrift.

Mekanik 1 og Mekanik 2 har formået at udvikle et eksempel på, hvordan et godt laboratorie-forløb bør foregå, takket være en stor indsats fra både de lab-ansvarlige og lab-instruktorerne. Med prisen følger et 'driftsbeløb' på 10.000 kr.