30. april 2014

Klaus Mosegaard ny professor i geofysik - påny

Klaus Mosegaard er geofysiker og forsker i Jordens indre processer og den geologiske struktur i undergrunden ved hjælp af matematiske modelberegninger. Det er forskningsprojekter, som han arbejdede med på Niels Bohr Institutet, indtil han i 2010 valgte at tage imod et professorat på DTU.  Nu er han tilbage på Niels Bohr Institutet som professor og leder af forskningsgruppen Geofysisk Modellering.

Klaus Mosegaard

Klaus Mosegaard er tilbage på Niels Bohr Institutet som professor og leder af forskningsgruppen Geofysisk Modellering.

”Det er dejligt at være tilbage”, siger han umiddelbart. Han har hele sin forskningsgruppe bestående af geofysikere, geologer, matematikere og akustikere – i alt otte personer med til Niels Bohr Institutet, hvor han har etableret forskningsgruppen, Geofysisk Modellering (Computational Geoscience). Men selv om navnet antyder, at de udelukkende arbejder med matematiske modelberegninger og teoretiske opgaver, er det også meget anvendt forskning.

”Det er meget vigtigt for mig, at det, vi beskæftiger os med, har praktisk anvendelse. Faktisk er omkring halvdelen af vores arbejde forskningsprojekter med udgangspunkt i konkrete problemstillinger, mens resten er grundforskning, hvor vi f.eks. prøver at opklare Jordens indre struktur”, fortæller Klaus Mosegaard.

Undersøger den skjulte verden

I geofysikken har man det særlige problem, at man kun direkte kan undersøge de øverste lag, så for at udforske Jordens indre, må man lave avancerede geofysiske og statistiske beregninger af den skjulte verden. Den slags beregninger er Klaus Mosegaard ekspert i. Han arbejder med ’inverse problemer’, og det vil sige, at han regner baglæns. Ved at tage udgangspunkt i en virkning udregner han årsagen. Det kan for eksempel være at skabe et billede af Jordens indre ved hjælp af data fra store jordskælv. Man har kun tågede billeder, fortæller han, og de vil gerne gå et skridt videre og udnytte deres viden om forholdene mellem tryk, temperatur, mineraler osv. til at skabe et tydeligere tomografisk billede af Jordens komplicerede indre struktur og dens kaotiske processer.

”Ved hjælp af seismiske undersøgelser og modelberegninger kan vi være med til at finde olie- og gasforekomster i jordskorpens komplicerede og rodede struktur af lag, og vi arbejder med at finde egnede områder, hvor man vil kunne lagre energi fra vindmøller ved at opvarme vand og pumpe det ned i egnede dybtliggende reservoirer, hvor det kan holde temperaturen, og så henter man det op igen, når der er brug for energien”, forklarer Klaus Mosegaard og tilføjer, at alle beregninger bliver solidt baseret på fysik og matematik.

Gruppen har flere spændende forskningsprojekter, hvor de prøver at kortlægge undergrunden og ud fra matematiske modeller opklare, hvordan geologiske strukturer skabes.