27. oktober 2014

Professor Carl Christian Tscherning er død

Dødsfald:

Professor på Niels Bohr Institutet, Carl Christian Tscherning er død, 72 år gammel. Carl Christian Tscherning var professor i geodæsi, som er læren om Jordens form og størrelse. Selvom han gik på pension som 70-årig, fortsatte han med at arbejde som emeritus og var aktiv med at forske og være vejleder for studerede.

Carl Christian Tscherning

Professor på Niels Bohr Institutet, Carl Christian Tscherning er død, 72 år gammel. Carl Christian Tscherning var professor i geodæsi, som er læren om Jordens form og størrelse.

Danmark er et af verdens førende lande, når det gælder forskning i Jordens tyngdefelt. Det skyldes ikke mindst professor, Carl Christian Tscherning. Tyngdekraften henover jordoverfladen varierer på grund af undergrundens forskellighed – jo mere masse, jo større er tyngdekraften.

For at måle tyngdekraften i et område kombinerer man stedbestemmelsen med tyngdekraftens styrke og dens retning (tyngdekraften på en bjergside peger f.eks. ikke lige nedad men skråt indad mod bjergets masse).

Besværlig kortlægning

Carl Christian Tscherning har fortalt, hvordan man i 60’erne blev sendt afsted i flere måneder hvert år til Grønland og rejste med måleudstyr fra sted til sted og lavede målinger til astronomisk stedbestemmelse og målinger af tyngdekraften på stedet.

”Det var meget møjsommeligt at komme rundt i bjergene, og det begrænsede antallet af målinger, og så var der problemet med lyset, for om sommeren er der lyst døgnet rundt, og det betyder, at det kunne være vanskeligt at se de stjerner, man skal bruge til den astronomiske beregning af længde- og breddegraden. Det tog en helvedes tid, og alle ledte efter en mere effektiv metode til tyngdefeltsmåling”, har han fortalt.

Løsningen måtte ligge i målinger fra satellitter, som kredser om Jorden, tænkte mange. Det ville betyde, at man ikke bare fik spredte punktmålinger, men en fuldstændig kortlægning af Jordens tyngdefelt. Problemet var dog, at man skulle kombinere forskellige typer af målinger og samtidig skulle man kunne håndtere enorme datamængder.

Gennembrud i udforskningen

Der var ganske vist teoretiske modeller, men Christian Tscherning gjorde den teoretiske metode anvendelig i praksis ved at udvikle et computerprogram GEOCOL til beregningerne, og de følgende 20 år arbejdede han på at gøre programmet endnu bedre. Den nye metode blev et gennembrud i udforskningen af Jordens tyngdefelt.

De første år blev metoden brugt på satellitter, der allerede var i kredsløb om Jorden. Men deres placering var for højt oppe til at kunne måle de små variationer i tyngdefeltet. I marts 2009 opsendte den europæiske rumorganisation ESA en ny satellit, GOCE, der skulle kortlægge hele Jordens tyngdefelt. ”Det er et livsværk, der fuldføres”, udtalte Carl Christian Tscherning, der var meget engageret i sit arbejde og afholdt blandt kolleger.

”Carl Christian var en meget god kollega og ven - altid understøttende og hjælpsom, og han var også populær hos de studerende. Han var aktiv til det sidste, både i undervisning og vejledning. Han har været vejleder for at meget stort antal geodæter i Danmark, og har derfor haft en central rolle i dansk geodæsi. Han anses for en af de store”, udtaler Aksel Walløe Hansen, viceinstitutleder på Niels Bohr Institutet.

Carl Christian Tscherning døde af akut sygdom natten til fredag den 24. oktober.