8. august 2014

Brian Møller Andersen får 1,2 mio. kr. til forskning i superledere

Brian Møller Andersen har fået en bevilling på 1,2 mio. kr. fra Villum Fonden til forskningsprojektet ’Unconventional superconductors’.

Brian Møller Andersen

Brian Møller Andersen har fået en bevilling på 1,2 mio. kr. fra Villum Fonden til forskningsprojektet ’Unconventional superconductors’.

Der er en voksende mængde af avancerede materialer, som besidder nye superleder-egenskaber ved usædvanligt høje temperaturer. Disse materialer falder indenfor en bred kategori af stærkt vekselvirkende stoffer. Det er stadig et mysterium, hvorfor disse materialer er superledende, og det er et af de grundlæggende problemer indenfor faststoffysik. Bestræbelserne for at finde et svar på dette problem er verden over en drivkraft indenfor frontforskning, som kombinerer eksperimenter og teoretiske modelberegninger.

”Dette projekt er et teoretisk studie af par-dannelse af elektroner i den superledende tilstand på trods af stærk elektron-elektron frastødning, og med særlig fokus på stoffernes naturligt forekommende rumlige modulationer. Det er særligt aktuelt på grund af et væld af uforklarlige data drevet af en hastig udvikling af nye eksperimenter med høj rumlig opløsning”, fortæller Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Røntgen- og Neutronspredning på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Bevillingen fra Villum Fonden vil blive brugt til en postdoc-stilling. Forskningen har til formål at beskrive - og ultimativt forklare oprindelsen til den superledende tilstand i kobber- og jern-baserede materialer i tæt samarbejde med førende teoretiske og eksperimentelle forskningsgrupper i både Danmark og internationalt.