6. februar 2014

Bo Vinther får 7 mio. kr. fra Forskningsråd til iskerneforskning

Bo Vinther, der er lektor i forskningsgruppen Is og Klima på Niels Bohr Institutet har fået en Sapere Aude-bevilling på 7 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingen er givet til iskerneboreprojektet, RECAP på Renland i Østgrønland.

Bo Vinther, der er lektor i forskningsgruppen Is og Klima på Niels Bohr Institutet har fået en Sapere Aude-bevilling på 7 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingen er givet til iskernebore-projektet, RECAP på Renland i Østgrønland.

"Isen på Renland er særlig interessant at undersøge på grund af dens beliggenhed ved kysten på Østgrønland, hvor klimaet er påvirket af den arktiske havis, der driver ned langs kysten. Havisens udbredelse hænger nøje sammen med klimaændringer, og vi kan derfor studere fortidens klimaændringer i isen fra Renland", fortæller Bo Møllesøe Vinter.

Iskappen ligger på halvøen Renland i Scoresbysundfjorden i Østgrønland. Her vil forskerne bore en iskerne hele vejen gennem iskappen til bunden og analysere hvert årlag. Bo Vinther forklarer, at det særlige ved isen på Renland er, at den er meget stabil, så årlagene tilbage i tiden vil være uforstyrrede næsten hele vejen ned til undergrunden. 

Isen dannes af sne, der falder og bliver liggende fra år til år og efterhånden presses sammen til is. På Renland er der meget nedbør, og der falder omkring 1½ meter sne om året. Selve isen er kun 400 meter tyk, men alligevel rummer den islag, som forskerne forventer rækker 100.000 år tilbage i tiden. Det skyldes beliggenheden, idet isen ligger på et plateau i en højde af 2.000 meter omgivet af bjerge.

Den arktiske havis er under stærk forandring. Udbredelsen af permanent havis i Arktis er blevet 30-50% mindre igennem de seneste 35 år. Så spørgsmålet er, om den arktiske havis i en fremtid med global opvarmning vil forsvinde, som den gjorde i Nordatlanten flere gange under sidste istid. Det kan have afgørende betydning for klimaet på det meste af den nordlige halvkugle.

Iskappen ligger på halvøen Renland i Scoresbysundfjorden i Østgrønland. Her vil forskerne bore en iskerne hele vejen gennem iskappen til bunden og analysere hvert årlag. Isen på Renland er særlig interessant at undersøge på grund af dens beliggenhed ved kysten på Østgrønland, hvor klimaet er påvirket af den arktiske havis, der driver ned langs kysten. Havisens udbredelse hænger nøje sammen med klimaændringer, og man kan derfor studere fortidens klimaændringer i isen fra Renland.

Sapere Aude-bevillingen er for tre år fra januar 2014 til december 2016 og vil muliggøre ansættelse af en logistikkoordinator og en postdoc. Bevillingen bidrager også til logistikomkostningerne ved selve boringen, som skal foregå i to måneder i sommeren 2015. Der vil være 12 personer i lejren i feltsæsonen.

Ialt har 27 forskere fra hele landet modtaget Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskerbevilling. Bevillingsmodtagerne bliver hædret ved en ceremoni på EliteForsk-konferencen på Glyptoteket den 6. februar 2014.

Læs om RECAP-projektet >>>