23. juni 2014

Aktiehandel med 'lysets' hastighed

Ved at kombinere programmeringsmodeller med ekstremt hurtig netværkshåndtering vil et nyt forskningsprojekt i eScience Centeret på Niels Bohr Institutet udvikle nye programmeringsværktøjer, der skal gøre det muligt at accelerere højhastighedsaktiehandel og samtidig øge sikkerheden og gennemskueligheden af aktiemarkedet. Forskningsprojektet skal ledes af ph.d. i eScience, Kenneth Skovhede, der fået en tre-årig erhvervs-post.doc, som er finansieret af Højteknologifonden, netværkskomponentvirksomheden Fiberblaze og Niels Bohr Institutet.

Ph.d. i eScience, Kenneth Skovhede har en tre-årig erhvervs-post.doc til udvikling af programmerings-modeller, der vil gøre det muligt at udføre aktiehandler på under et mikrosekund.

Størstedelen af alle handler, der udføres på verdens børser, afsluttes i dag på under ét sekund. Det stiller store krav til de systemer og beregninger, der skal følge små variationer i kursændringer for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Det er altafgørende, at svartiden er så kort som muligt for at kunne indgå de gode handler før konkurrenterne. Der er allerede i dag investeret massivt i systemer til hurtig handel, hvor en af løsningerne har været at leje lokaler, der er placeret fysisk tæt på børserne, for på den måde at kunne modtage og afsende data hurtigere. Desuden er der også investeret i både hardware og programmer for at reducere behandlingstiden. Men programmering af hardware er utroligt kompleks - selv for erfarne udviklere, og det gør, at potentialet ikke bliver udnyttet fuldt ud.

På Niels Bohr Institutet har en gruppe forskere udviklet en programmeringsmodel, der lægger sig tæt op ad den måde, som finansanalytikere typisk udtrykker deres matematiske modeller på. Programmeringsmodellen er samtidigt konstrueret sådan, at den kan implementeres effektivt på mange forskellige typer computere.

”Ved at kombinere de ekstremt hurtigere netværkskomponenter fra Fiberblaze med vores programmeringsmodeller vil det blive muligt at udføre aktiehandler på under ét mikrosekund”, fortæller Kenneth Skovhede og tilføjer, at samtidigt med denne kraftige hastighedsforøgelse vil det blive langt billigere at udvikle programmer samt at efterprøve, om de er korrekte og overholder lovgivningen.