1. februar 2013

Kim Lefmann får prisen som Årets Underviser på NBI

Lektor i faststoffysik, Kim Lefmann får Jens Martin Prisen som årets underviser på Niels Bohr Institutet. Han underviser i eksperimentalfysik, og selvom det er et ikke-obligatorisk kursus, har det opnået så stor popularitet, at det er blevet et af de største kurser. Det skyldes Kim Lefmanns store engagement.

Kim Lefmann med Jens Martin Prisen

Lektor i faststoffysik, Kim Lefmann får Jens Martin Prisen som årets underviser på Niels Bohr Institutet. Diplomet blev overrakt af viceinstitutleder for undervisning, Aksel Walløe Hansen ved årets kick-off arrangement.

Da kurset blev oprettet for tre år siden var der knapt 20 deltagere på første hold. Året efter var antallet steget til over det dobbelte.

I 2012 var der 59 tilmeldinger, og i år er antallet oppe på 71 deltagere. Dermed er det et af de største kurser på fysikstudiet. De studerende tilskriver succesen Kim Lefmann store indsats som underviser.

 

Fremragende undervisning

"I kurset Eksperimentalfysik får man en indføring i alle aspekter omkring det at være eksperimentalfysiker: rapportskrivning, databehandling, usikkerhedsberegninger, videnskabelig redelighed, forsøgsopstilling, hypotese og syntese samt kunsten at kunne præsentere sine resultater kort og præcist - både skriftligt og mundtligt. Det er en stor mundfuld, men elementerne er godt koordineret, og ved at have medindflydelse på valg af projekt og selv designe eksperimenterne, får den studerende ejerskab for sin undervisning og føler derfor både lyst til og ansvar for at gøre en indsats", skriver de studerende i deres begrundelse for at vælge Kim Lefmann som årets underviser.

De studerende påpeger desuden, at Kim Lefmann virkelig har forstået vigtigheden af feedback og følelsen af som studerende at blive taget seriøst og mødt med interesse. Kim Lefmann gør dog ikke alt alene: han skabt et team af medhjælpere omkring sig, og det er netop i lyset af dette, prisen gives: for sit eget bidrag og engagement som underviser, men ikke mindst for koordineringen af disse mange elementer og personer, som samlet gør Eksperimentalfysik til et fremragende kursus.

Med prisen som årets underviser på Niels Bohr Institutet følger 10.000 kr. som Kim Lefmann straks valgte at invitere 5 bachelor- og kandidatstuderende til Nordisk Fysisk Selskabs møde i Lund.