13. februar 2012

Tre nye professor-udnævnelser på NBI

Per Hedegård og Karsten Flensberg fra Teoretisk Faststoffysik på Nano-Science Center, og Anders Søndberg Sørensen fra gruppen Ultrakolde atomer og kvantefysik, udnævnes til professorer i teoretisk kvante- og faststoffysik.

Per Hedegård

Per Hedegård udnævnes til professor i teoretisk faststoffysik.

Per Hedegård beskæftiger sig med superledning og arbejder desuden med udvikling af spin-tronik. Spintronik er elektronik baseret på elektronernes spin, og teknologien skal gøre det muligt at fremstille harddiske til kvantecomputere. Lige nu forsker han også i fononik, som en er slags 'lyd-laser', der kan udsende en præcis tone fra ét molekyle til et andet. Det, at kunne kommunikere med præcise, kvantiserede højfrekvente lyde gennem ledninger, vil kunne anvendes til en form for kvantekommunikation ved udvikling af en molekylær transistor baseret på fononik.

Per Hedegård er lic. scient. fra Aarhus Universitet og tog derefter i '84 til New York og arbejdede på IBM, hvor han lavede grundforskning. I '85 kom han til Nordita og derefter til Niels Bohr Institutet.

Karsten Flensberg

Karsten Flensberg udnævnes til professor i teoretisk faststoffysik

Karsten Flensberg arbejder i forskningsgruppen Faststoffysik (tidligere Nanofysik) og er medstifter af det nye Grundforskningscenter, Center for Quantum Devices, der ledes af professor Charles Marcus. Karsten Flensberg arbejder med teoretisk mangelegeme- og faststof-fysik i forbindelse med kvantemekaniske effekter i nanostrukturer og superledere - især med henblik på anvendelse som kvanteinformationssystemer. Tidligere arbejdede han med elektrontransport i molekylære transistorer og såkaldte 'kvanteprikker'.

Karsten Flensberg blev ph.d. 1989 fra DTU, og har været post.doc. i USA og på Dansk Fundamental Metrologi. I 1999 blev han lektor på Niels Bohr Institutet. I 2002 var han gæsteprofessor på Cornell University og i 2010 gæsteprofessor på Harvard University.

Anders Søndberg Sørensen

Anders Søndberg Sørensen udnævnes til professor i teoretisk kvantefysik.

Anders Sørensen arbejder primært med teorier for fysisk implementering af kvanteinformation. Ved at udnytte kvantemekanikkens kan man i princippet f.eks. lave computere, der kan løse opgaver, som er umulige på de computere, vi kender i dag. Han laver teorier for, hvordan man i praksis kan realisere sådanne computere ved hjælp af lys, atomer og faststof-fysiske systemer. Desuden laver han teorier for ultrakolde atomer. 

Anders Søndberg Sørensen fik sin ph.d. i fysik fra Århus Universitet i 2001 og fortsatte et år i Århus som post.doc. Siden var han to år som postdoctoral fellow på Institute of Theoretical Atomic and Molecular Physics (ITMAP) på Harvard Universitet. Herefter startede han som lektor på Niels Bohr Institutet i 2004.