17. januar 2012

Seks nye professorer og lektorer på NBI

Ian Bearden udnævnes til professor MSO (med særlige opgaver)

Ian Bearden

Ian Bearden er partikelfysiker med ph.d. fra Purdue University, Indiana, USA. Han kom til Niels Bohr Institutet i 1994. Ian Beardens forskning er inden for ultrarelativistisk tungionsfysik, hvor man prøver at forstå stoffernes egenskaber ved meget høj energitæthed - energitætheder, som kun eksisterede de første få mikrosekunder af universets historie.

Sådanne eksperimenter vil hjælpe til forståelsen af, hvordan stof - bestående af udelukkende kvarker og gluoner, opfører sig. Han er en del af HEHI-gruppen, Discovery Center og ALICE- samarbejdet på CERN.  MSO-professoratet er med særlige opgaver for uddannelse og undervisning.


Charlotte Fløe Kristjansen udnævnes til professor i teoretisk partikelfysik

 
Charlotte Fløe Kristjansen

Charlotte Fløe Kristjansen fik sin ph.d. fra Niels Bohr Institutet i 1993 og var herefter post.doc på Saclay Instituttet i Paris, på Tokyo Institute of Technology og på Nordita, hvor hun senere blev lektor. Desuden har hun været gæsteforsker på Max Planck Instituttet i Potsdam.

Siden 2006 har hun været ansat som lektor på NBI. Charlotte Fløe Kristjansens nuværende forskningsområde er relationen mellem gauge teori, streng teori og integrable spinkæder. Tidligere har hun arbejdet med diskrete modeller for kvantegravitation og med matrixmodeller.

 


Poul Henrik Damgaard udnævnes til professor i teoretisk partikelfysik

 
Poul Henrik Damgaard

Poul Henrik Damgaard er fysiker fra Niels Bohr Institutet og fik i 1982 ph.d. fra Cornell University i USA. Derefter har han været ansat på bl.a. Nordita, CERN og Uppsala Universitet. Siden 1995 har han været ansat på Niels Bohr Institutet, hvor han i 2007 blev leder af Niels Bohr Internationale Akademi og i 2010 professor MSO.

Poul Henrik Damgaard er teoretisk partikelfysiker og arbejder med analytiske beregninger for lattice gauge teori, specielt Random Matrix Teori anvendt i teorien for de stærke vekselvirkninger og amplitudeberegninger, der er relevante for Large Hadron Collider (LHC) ved CERN.

Niels Obers udnævnes til professor i teoretisk partikelfysik.

  Niels Obers

Niels Obers er fra Holland og fik i 1991 sin ph.d. fra University of California, Berkeley. Siden har han været ansat på University of Bonn, Ecole Polytechnique i Paris, CERN i Genève, Nordita i København og på University of Utrecht. I 2002 kom han til NBI.

Niels Obers’ forskning er centreret omkring strengteori, tyngdekraft og supersymmetriske kvantefeltteorier, specielt studiet af sorte huller og deres termodynamiske egenskaber samt deres anvendelser på termiske feltteorier igennem den holografiske korrespondance mellem gravitation og feltteori. Dette giver ny indsigt i stærkt koblede termiske feltteorier, som er relevant for partikelfysik og muligvis faststofsystemer. Holografi kan også bruges til at opnå ny viden om strukturen af rumtiden og mysterier relateret til sorte hullers kvantenatur.

Bo Vinther ansættes som lektor i Center for Is og Klima.

 
Bo Vinther

Bo Vinther er geofysiker og afsluttede sin ph.d. på Niels Bohr Institutet i 2006. Derefter har han været ansat som post.doc.  først ved University of East Anglia og indtil nu ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet.

Bo Vinther arbejder med højtopløste stabile isotopdata fra grønlandske iskerner, særligt hvordan isotopdataene kan relateres til fortidens ændringer i både Grønlands temperaturforhold og højden af den grønlandske indlandsis.  Han er også stærkt involveret i udarbejdelsen af en fælles tidsskala for de grønlandske og antarktiske iskerner.
Anders Svensson ansættes som lektor i Center for Is og Klima.

 
Anders Svensson

Anders Svensson er geofysiker og fik ph.d. herfra i 1998 og har siden været ansat på Is og Klima, hvor han har deltaget i flere boreprojekter gennem indlandsisen på Grønland.

Anders Svensson har 15 års erfaring i iskerneforskning, hvor han er specialiseret i fortidens klima og datering af isen, samt i isens fysiske egenskaber og dens indhold af urenheder.

Desuden arbejder han med sammenkædning mellem iskerner, drypsten og borekerner fra søer og oceaner.