10. januar 2012

Niels Bohr Institutet henter topforsker fra Harvard

En bevilling på 38 millioner kr. fra VILLUM FONDEN baner vejen for helt nyt professorat på Niels Bohr Institutet til den verdensførende forsker inden for kvante-elektronik, professor Charles Marcus.

Den verdensførende forsker inden for kvante-elektronik, professor Charles Marcus får en bevilling på 38 millioner fra VILLUM FONDEN til et helt nyt professorat på Niels Bohr Institutet. Charles Marcus kommer fra en stilling som professor på Harvard University i USA 

 

Efter et grundigt forarbejde med at finde og tiltrække en fysiker på internationalt topniveau kan Niels Bohr Institutet nu se frem til at modtage en bevilling fra VILLUM FONDEN på 38 mio. kr. Bevillingen har muliggjort permanent ansættelse af den verdensførende forsker inden for kvante-elektronik, professor Charles Marcus. Charles Marcus kommer fra en stilling som professor på et af verdens førende universiteter, Harvard University i USA.

Helt ny fonds-mulighed i Danmark

Bevillingen repræsenterer det første eksempel i Danmark på, at en privat fond finansierer oprettelsen af et varigt professorat - kendt fra den engelsksprogede universitetsverden som såkaldte 'endowed chairs'.

"Det er en fantastisk ny mulighed, som VILLUM FONDEN viser. Den generøse donation fra fonden repræsenterer en ny måde at tiltrække exceptionelt gode forskere til danske universiteter ved at garantere forskerne varige og attraktive ansættelsesvilkår", siger professor John Renner Hansen, institutleder på Niels Bohr Institutet.

Da instituttet med den store bevillingen i inderlommen tog kontakt til professor Marcus for at tilbyde ham det nye Villum Kann Rasmussen Professorat, var han ikke svær at overtale. For et par år siden havde professor Marcus et yderst vellykket gæste-ophold på Niels Bohr Institutet, så han kendte udmærket instituttet og dets internationale forskningsmiljø. Muligheden for at ansætte en forsker på professor Marcus' internationale topniveau banede i slutningen af 2011 vejen for at kunne tiltrække midler til et nyt center fra Danmarks Grundforskningsfond, 'Center for Quantum Devices', under professor Marcus' ledelse.

"Jeg er stolt over at kunne tiltræde Villum Kann Rasmussen Professoratet og imponeret over at se, hvordan en privat fond som VILLUM FONDEN og Danmarks Grundforskningsfond har forenet kræfterne for at skaffe Niels Bohr Institutet de økonomiske midler, der gør det muligt at levere forskning på det niveau, jeg har lovet dem ved min ansættelse", siger professor Charles Marcus, der netop er tiltrådt professoratet.

Store forventninger til den fremtidige forskning

Charles Marcus' forskning går ud på at udnytte avancerede materialer til at udvikle nano-elektronik bestående af halvledende nanotråde, kulstof nanorør og superledende systemer og udvikle nye målemetoder. Eksperimenterne foregår ved ultralave temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 grader C. (Foto: Ferdinand Kuemmeth)

Forskningen går ud på at udnytte avancerede materialer til at udvikle nano-elektronik bestående af halvledende nanotråde, kulstof nanorør og superledende systemer og udvikle nye målemetoder. Eksperimenterne foregår ved ultralave temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 grader C.

Charles Marcus og hans center vil også forske i kvanteinformation med systemer baseret på strøm, altså elektroner i stedet for kvanteoptik, der er baseret på fotoner. Charles Marcus mener, at i fremtiden vil de to områder – kvanteelektronik og kvanteoptik, udvikles tværfagligt, og han forventer sig meget af den fremtidige forskning, som han mener snart vil indgå i et helt nyt felt, Quantum Science.

"Vi har længe ønsket at afprøve denne model som et muligt nyt instrument til markant at styrke de danske forskningsmiljøer, der har forudsætningerne for i deres forskning og undervisning fuldt ud at kunne udnytte internationalt ansete forskere på det exceptionelle niveau, som Charles Marcus klart repræsenterer. Og vi er både trygge ved og stolte over, at modellen hermed for første gang skal afprøves i Danmark i et forskningsmiljø på Niels Bohr Institutet udtaler direktør for VILLUM FONDEN, Kjeld Juel Petersen.

Med bevillingen fra VILLUM FONDEN på 38 mio. kr. fastansættes Charles Marcus som Villum Kann Rasmussen Professor på Niels Bohr Institutet. Med professoratet følger desuden bevilling til 5 post.doc stillinger og en bolig forbeholdt Villum Kann Rasmussen Professoratet.