28. marts 2012

Jesper Nygård ny professor i nanofysik

Jesper Nygård er udnævnt til professor i eksperimentel nanofysik på Nano-Science Center ved Niels Bohr Institutet, og han er medstifter af det nye grundforskningscenter, Center for Quantum Devices. Professoratet er desuden med særlige opgaver (MSO) indenfor Københavns Universitets tværvidenskabelige Syntesebiologi-projekt.

Jesper Nygård er udnævnt til professor i
eksperimentel nanofysik på Nano-Science
Center på Niels Bohr Institutet.

Jesper Nygård forsker i nano-elektronik. Med eksperimentel forskning i laboratoriet arbejder han med faststofmaterialer for at studere, hvordan de elektriske egenskaber fungerer i de mindst mulige komponenter på nanometerskala.

"Det er meget interessant", fortæller han, "vi ser på, hvordan elektronerne opfører sig på atomart niveau, og vi kan f.eks. se, at hvis en ledning bliver så lille, at der kun kan løbe én elektron ad gangen, opstår der kvantefænomener, som får systemet til at opføre sig anderledes. Komponenten kan besidde flere mulige tilstande på én gang, og den kan så at sige både være tændt og slukket på samme tid. Endvidere har elektronerne et spin, som vi kan styre magnetisk".

Det er komplicerede eksperimenter ved ultrakolde temperaturer tæt på det absolutte minimum ved minus 273 grader. Forskningen kan lede hen til fremtidens kvantecomputere, som er afløseren for nutidens supercomputere og vil få et ekstra boost, når Center for Quantum Devices åbner senere i år.

En ny retning, Jesper Nygård beskæftiger sig med, er udvikling af nanoskala komponenter, der kan bruges som sensorer og mikroskopiske måleinstrumenter i biologiske systemer. Et sådant nano-måleinstrument er ekstremt følsomt og vil f.eks. kunne måle molekylære reaktioner i levende celler og registrere, hvordan cellen reagerer på et påført stof. Forskningen foregår indenfor det tværvidenskabelige Syntesebiologi-projekt ved Københavns Universitet.

Jesper Nygård er kandidat fra Niels Bohr Institutet og fik herfra sin ph.d. i år 2000. I 2002 var han på Harvard University, og i 2003 blev han lektor på Niels Bohr Institutet. Hans forskningsgruppe er på 7 ph.d.-studerende, 4 post.doc's og flere teknikere, og den eksperimentelle forskning foregår i et tæt samarbejde med teoretikere, kemikere og biologer ved Nano-Science Center.

Men karrieren har ikke 'kun' gået ud på ren forskning. Fra 2005-08 var Jesper Nygård udpeget af Videnskabsministeriet som en af Danmarks tre astronautkandidater. "Det var rigtigt sjovt at deltage i astronauttræningen, men for mig er det dog forskningen, der er fremtiden, siger Jesper Nygård, der selvfølgelig har kontor nærmest himlen på øverste etage på HCØ.