20. juni 2012

Anders S. Sørensen får ERC grant til forskning i åbne kvantesystemer

Professor i teoretisk kvantefysik, Anders Søndberg Sørensen har fået tildelt knapt 11 millioner kr. fra det Europæiske Forskningsråd, ERC til forskning i at opnå kontrol over såkaldte 'støjeffekter' i atomare kvantesystemer. Forskningen skal lede i retning af at realisere kommunikation med kvantecomputere.

Anders S. Sørensen

Anders S. Sørensen

Anders Sørensens forsker i kvanteinformation, og hans forskningsprojekt med betegnelsen 'Quantum Interfaces and Open Systems' går ud på at vende et stort problem indenfor forskning i kvantesystemer til at være en fordel. Problemet er, at for alt, hvad der handler om kvanteinformation er det en stor hurdle, at atomerne 'snakker' med omgivelserne.

Fra problem til fordel

"Den vigtigste bestanddel i kvantekommunikation over store afstande er at skabe en sammenfiltret tilstand (entanglement) mellem to atomare systemer. På den ene side er det et problem, at sådanne atomare systemer er i forbindelse med deres omgivelser og påvirkes af lys, lydbølger, rystelser, temperatur eller elektriske og magnetiske felter, som giver 'støj'. På den anden side er det også nødvendigt, at systemerne er i kontakt med omgivelserne for, at vi kan lave sammenfiltringen. Vi vil derfor prøve at beregne løsninger på, hvordan vi kan udnytte og kontrollere denne kobling til omgivelserne, så det fra at være et stort problem kan blive en fordel", fortæller Anders Sørensen.

For at bygge en kvantecomputer med et atomart system eller et system bestående af faste stoffer vil man normalt gerne have, at det er fuldstændigt isoleret fra omgivelserne – som om det var lukket inde i en container, hvor der ikke kan slippe noget ind. Men i praksis vil der altid være nogle små 'huller' i containeren alligevel, og så kan støj slippe ind. Anders Sørensen forklarer, at de både vil arbejde på at formindske ’hullerne’ men også bevidst vil lave et 'hul i containeren' med det atomare system, og bruge den udefrakommende støj til at manipulere systemet eller tillade vekselvirkning mellem systemerne og omgivelserne.

Støj udnyttes konstruktivt

"Det kan f.eks. godt være, at det ryster, men så vil vi prøve at få det til at ryste på den rigtige måde. Rystelserne og 'støjen' fra omgivelserne er der uanset hvad, men kan vi så bruge det noget konstruktivt i stedet? Det er det, vi vil prøve", fortæller han.

ERC fonden støtter yngre talentfulde forskere, og med den tildelte støtte på knapt 11 mio. kr. vil Anders Sørensen vil nu kunne opbygge sin egen forskningsgruppe og ansætte fire forskere – to som ph.d.-studerende og to i postdoc.-stillinger.