16. februar 2011

Støtte til dansk-japansk forskning i atom-ure

Fysikstuderende på Niels Bohr Institutet, Bjarke Takashi Røjle Christensen, der arbejder i forskningsgruppen Kvanteoptik og ultrakolde atomer har fået bevilget 20.000 kr. fra Siemensfonden til forskning i atom-ure.

Et atomur måler tiden ved at måle frekvensen af lysbølger fra forskellige grundstoffers energiovergange, der svarer til en slags penduludsving. Et atomur er ekstremt præcist, og man kan nu måle tiden med en præcision på 1016-del af et sekund.

Der forskes i atomure mange steder i verden med forskellige grundstoffer. På Niels Bohr Institutet er forskningen baseret på magnesium-atomer. På Katori-laboratoriet ved University of Tokyo er der udviklet to forskellige strontium-baserede atomure. Andre steder i Japan har man udviklet ytterbium- og kviksølv-baserede atomure.

Hvad er bedst, og hvordan opnår man den højeste præcision?

"På lang sigt vil det være muligt at opnå yderligere forbedringer i præcisionen ved at kombinere systemerne", mener Bjarke Takashi Røjle Christensen.

Bro mellem dansk og japansk forskning

Men hvis man skal indlede et videnskabeligt samarbejde mellem to lande, der ligger på hver sin del af Jordkloden – hvad så med de geografiske afstande og hvad med de sproglige kommunikationsafstande? Mange professorer og forskere i den japanske universitetsverden kan ikke kommunikere problemfrit på engelsk.

"På grund af en barndom i Japan kan jeg flydende japansk, så jeg ser det som en fantastisk mulighed for at skabe bro mellem dansk og japansk forskning indenfor mit felt", siger Bjarke Takashi Røjle Christensen, der som navnet antyder, er halvt dansker og halvt japaner.

Han har nu fået accept til at deltage i forskningen på Katori-laboratoriet i Tokyo, hvor han på grund af de eksperimentelle forhold er overbevist om, at han kan opnå markante resultater i sit arbejde med specialet. Opholdet i Japan vil blive på 10 måneder.

Siemensfonden donerer primært midler til forskning indenfor det naturvidenskabelige område. Ialt uddeles der cirka en million kroner fra fonden i 2011 til 39 projekter, heraf til fire studerende på Københavns Universitet.