03. januar 2011

Space Science Center får 4,7 mio. kr. fra Forskningsrådet

Space Science Center under Københavns Universitet har fået en bevilling på 4,7 mio. kr. fra Forskningsrådet. Centret består af 10 forskningsgrupper ved flere institutter, og de har til fælles, at de bruger den samme platform for deres forskning – nemlig rummet.

Kristian Pedersen, leder af Space
Science Center

"Bevillingen skal bruges til at sætte den danske deltagelse i to nye satellit-missioner på skinner”, fortæller Kristian Pedersen, leder af Space Science Center.

Det ene projekt, Euclid er en ESA-mission, som skal bruges til at studere mørkt stof og mørk energi, som man kender tilstedeværelsen af i rummet, men som stadig er et mysterium for forskerne. Satellitten skal sendes op i 2018. Den skal placeres i en position i rummet på den anden side af Månen, hvor der er 'dejligt mørkt' hele tiden og dermed har gode observationsvilkår.

Det andet projekt, JANUS er en NASA-mission, som skal op i rummet og ligge i en bane omkring Jorden, så man hele tiden let kan komme i kontakt med den. Den skal nemlig bl.a. opdage og studere de fjerneste gammaglimt, som dukker op på himlen på tilfældige tidspunkter, så satellitten skal hurtigt kunne sende besked til Jorden, hvor teleskoper kan studere gammaglimtene i detaljer. Satellitten skal efter planen sendes op i 2016.

"Det er vigtigt at være med i satellit-missioner fra starten, da vi så får uhindret adgang til de banebrydende data fra satellitterne, når de er sendt op og taget i brug. Desuden får vi indflydelse på, hvordan instrumenter på satellitterne designes, så vi får de bedste betingelser for vores forskningsprojekter", siger Kristian Pedersen.

Bevillingen på 4,7 mio. kr. over 3 år vil dels blive brugt til at ansætte to forskere i ph.d.- og post.doc.-stillinger og dels på at lave forstudier til satellit-missionerne i samarbejde med danske virksomheder.