08. juni 2011

Niels Bohr Arkivet har 25 års jubilæum

Niels Bohr Arkivet er mere end et arkiv – det er en selvstændig institution, der rummer en uovertruffen samling af alt om den verdensberømte danske fysiker Niels Bohr og nogle af hans nærmeste medarbejdere. Hans videnskabelige teorier om atommodellen og den senere forskning i atomfysik på hans institut revolutionerede verden, og samlingen består af breve, manuskripter, film og lydoptagelser, bøger, artikler, og billeder vedrørende Bohr og hans samtid. Arkivet benyttes af forskere og studerende fra hele verden.

 

Niels Bohr Arkivet er en selvstændig institution, der rummer en uovertruffen samling af alt om den verdensberømte danske fysiker Niels Bohr.

Den 9. juni kan Niels Bohr Arkivet fejre 25 års jubilæum som selvstændig institution. Det fejres med et arrangement, hvor bl.a. kendte fysikere fortæller om Bohrs betydning og Arkivets virke. Bl.a. deltager sundhedsminister Bertel Haarder, der var undervisningsminister ved Arkivets oprettelse i 1985, og den fremstående videnskabshistoriker John L. Heilbron.

Startet af Niels Bohr

Niels Bohr Arkivets oprindelse kan dateres til 1950'erne, da Niels Bohr (1885-1962) oprettede et 'sekretariat' på sin bopæl, Carlsbergs Æresbolig med henblik på at organisere nogle af sine breve og manuskripter.

I slutningen af 1950'erne, da American Philosophical Society oprettede arkiverne for History of Quantum Physics (AHQP) - et projekt om den tidlige kvantefysiks historie – tilbød Niels Bohr, at Carlsberg kunne være hovedkvarter. Dette syntes kun naturligt, da Bohrs institut i København havde været et internationalt center for udvikling af kvantefysik. Det førte til, at Niels Bohr Arkivet (som det blev kaldt allerede dengang) blev en selvstændig AHQP afdeling, der tilbyder sine ressourcer til videnskabshistorikere fra hele verden.

Niels Bohr Samlede Værker består af 12 bind. Bind 1 blev udgivet i 1972, og sidste bind blev udgivet i 2006. I 2008 blev de Samlede Værker udgivet i et nyt begrænset oplag med et samlet indeks. Den nye udgave er også tilgængelig som en e-bog

NBA's førsteprioritet blev offentliggørelsen af Niels Bohrs Samlede Værker, et projekt startet af Niels Bohrs yngre kollega, Léon Rosenfeld og støttet hovedsageligt af Carlsbergfondet. Bind 1 blev udgivet i 1972. I 1977 blev projektet overdraget til Erik Rüdinger, der også overtog opgaven med at passe arkivet.

Formelt etableret institution

I 1985, i forbindelse med hundredeåret for Niels Bohrs fødsel blev Niels Bohr Arkivet formelt etableret som en selvejende institution under det danske Undervisningsministerium. NBA, der nu har til huse på Niels Bohr Institutet, modtog ved denne lejlighed hovedparten af Bohrs breve og manuskripter samt andre relevante emner fra Niels Bohrs enke og sønner. Disse papirer, som er blevet ordnet og katalogiseret, udgør kernen i samlingen.

I årenes løb er samlingerne på NBA blevet udvidet med supplerende materiale af Niels Bohr samt fra flere af Bohrs samtidige, såsom Hevesy, Rosenfeld, Kramers og Klein, foruden fysikere af den næste generation, navnlig sønnen Aage Bohr.

Erik Rüdinger var direktør for NBA indtil 1989, da han blev efterfulgt af Finn Aaserud, som også tog over som hovedredaktør af Bohrs Samlede Værker, der blev afsluttet med udgivelsen af bind 12 i 2006. I 2008 blev de Samlede Værker udgivet i et nyt begrænset oplag med et samlet indeks. Den nye udgave er også tilgængelig som en e-bog.

Finn Aaserud, direktør for Niels Bohr Arkivet, Lis Rasmussen, bibliotekar og Felicity Pors, forskningsassistent.

Forskning og formidling

Ud over historisk forskning og arkiveringsarbejde, herunder at gøre materiale til rådighed for forskere i hele verden, har NBA påtaget sig en formidlingsfunktion primært rettet mod gymnasieelever, men også mod den brede offentlighed. Arkivet arrangerer en række offentlige seminarer om videnskabens historie med foredrag af internationalt fremtrædende forskere. For at sikre historisk viden interviewes fremtrædende fysikere, såsom Nobel prismodtagerne Aage Bohr og Ben Mottelson. Disse interviews er deponeret til brug for forskere.

En revolution indenfor fysik

NBA er involveret i forberedelserne til 100 års jubilæet i 2013 for Bohr's atommodel, som blev offentliggjort i en trilogi af artikler, 'Strukturen af atomer og molekyler', der startede en revolution indenfor fysikken. Ud over at leverer materiale til andres projekter, vil NBA også selv være ansvarlig for forskningspublikationer og konferencer. En ny international udgave af Bohrs trilogi vil blive offentliggjort med en omfattende introduktion af videnskabshistoriker John L. Heilbron. Desuden vil en historisk publikation, som er baseret på den ellers ikke-offentlige tidlige korrespondance mellem Bohr og hans kommende kone Margrethe Nørlund kaste vigtigt nyt lys over Bohr både som videnskabsmand og person.

Fremtidsudsigter

2013-fejringen vil være en milepæl for videnskabshistorien og kan tjene som et springbræt for en væsentlig stigning i NBA's aktiviteter, hvilket ville gøre det muligt at imødekomme de stadigt stigende antal henvendelser fra forskere herhjemme og i udlandet. Det er også vigtigt, at NBA udvikler sit eget forskningspotentiale med videnskabshistorikere og udvalgte historiske projekter, som gennemføres på grundlag af arkivsamlingerne. I denne forbindelse er der for øjeblikket ved at blive udviklet flere nye ideer og visioner. På længere sigt vil disse aktiviteter bidrage til at fremme en meget tiltrængt udvidelse af området for videnskabshistorie ved Københavns Universitet