24. august 2011

Emil Bjerrum-Bohr får 10 mio. kr. til forskning i partikelfysikkens gåder

Fysiker på Niels Bohr Institutet, Emil Bjerrum-Bohr er blevet tildelt 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til opbygning af sin egen forskningsgruppe, som skal udforske fysikkens gåder ved at bygge bro mellem den teoretiske partikelfysik og de eksperimenter, som lige netop nu foregår ved CERN, den europæiske organisation for atomforskning.

Emil Bjerrum-Bohr er teoretisk fysiker og har en ph.d. fra Niels Bohr Institutet i 2004. Han har haft en succesfuld international karriere som forsker først i Storbritannien og senere i USA ved det højt ansete og prestigefyldte Institute for Advanced Studies, Princeton, som blandt andet dannede rammen for Albert Einsteins forskning. I 2009 kom han tilbage til Danmark til en nyoprettet forskerstilling i partikelfysik på Niels Bohr Institutet under Niels Bohr Internationale Akademi.

Med den nye bevilling på 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden har han nu mulighed for at opbygge og lede sin helt egen forskningsgruppe, Amplitude Computation Group, CAMP ved Niels Bohr Internationale Akademi og Discovery Centeret på Niels Bohr Institutet.

Banebrydende ny forståelse

"Mit projekt er et pionerarbejde, hvor vi ønsker at skabe en stærkere forbindelse mellem den eksperimentelle fysik og den teoretiske fysik. Med store eksperimentelle faciliteter som LHC-acceleratoren ved CERN går vi ind i en ny æra af forskningen, hvor partikelfysikken skal forstås på endnu mindre skalaer og ved endnu højere energitætheder. Målet med projektet er at finde helt nye metoder til at beregne præcise forudsigelser af hvilke partikler, der vil dannes ved proton-kollisionerne på CERN. Det er disse forudsigelser, som i partikelfysikken kaldes spredningsamplituder. Imidlertid kan nye metoder for amplituder også åbne op for banebrydende ideer og en helt ny forståelse af fysikken. Det er dér, det bliver rigtigt spændende!", fortæller Emil Bjerrum-Bohr. 

Svar på store gåder

Der er mange 'hellige' spørgsmål og store gåder i fysikken, som stadig mangler svar. Et af dem er kvantegravitationen, altså om kan man forklare tyngdekraften ved som en kvanteteori? Der findes mange teorier, som prøver at forklare f.eks. tyngdekraften og kernekræfterne, og de peger i modstridende retninger. Det store mål for Emil Bjerrum-Bohr er at forbinde alle trådene og finde en konsistent forklaring.

"Som en stærk teoretisk gruppe vil vi udfordre de gamle teser og ideer. Vi vil søge efter inspiration fra alle hjørner af fysikken. Håbet er, at vi derved sætte gang en helt ny forståelse af partikelfysikken, som vi håber, kan føre til nye gennembrud", fortæller Emil Bjerrum Bohr.

Lundbeckfondens bevilling på 10 mio. kr. gives over fem år, og det bliver muligt at oprette tre nye postdoc stillinger samt en ph.d. stilling. Forskningsgruppen bliver en del af Discovery Centeret, som er et nylig oprettet Dansk Grundforskningsfund Center ved Niels Bohr Institutet samt Niels Bohr Internationale Akademi.