30. juni 2011

Christian Holm Christensen får Steno stipendium til CERN-forskning

Partikelfysiker Christian Holm Christensen, der er postdoc i ALICE-gruppen under Discovery Centret på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3½ mio. kr. til forskning i blykerne-kollisionerne i LHC-acceleratoren på CERN.

Det er de stærke kernekræfter, der i søgelyset med kollisioner af tunge blykerner i LHC-acceleratoren. Den 27 km lange partikelaccelerator har siden 2009 kollideret enten protoner eller tunge atomkerner med hastigheder tæt på lysets hastighed. I sammenstødene opløses atomkernernes partikler, protoner og neutroner i deres endnu mindre bestanddele, elementarpartiklerne kvarker og gluoner.

Genskaber ur-universet

I naturen idag er kvarkerne og gluonerne bundet meget tæt i neutronerne og protonerne, men i den første milliontedel af et sekund efter Big Bang var de frie i en slags varm og energitæt kvark-gluon plasma. Ved at smadre atomkernerne kan man genskabe dén tilstand og studere de kræfter, der binder dem og holder dem inde i kernepartiklerne og derved lære mere om naturens fundamentale byggesten og kræfter.

"Det nye er, at vi skal prøve at kollidere protoner med tunge bly-atomkerner og studere de milliarder af spor, der skabes i sammenstødene i ALICE-detektoren. Ved at sammenligne med bly-bly kollisionerne håber vi at kunne lære afgørende nyt om naturens stærke kernekræfter og det meget tidlige univers", siger Christian Holm Christensen.

Steno Stipendiet bevilges af Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers, FNU under Forsknings og Innovationsstyrelsen. Bevillingen på knapt 3½ mio. kr. er til at gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt i 4 år.