14. april 2011

Center for Is og Klima får ny stor Grundforskningsbevilling

"Vi har nu fået den gode besked om, at Center for Is og Klima vil fortsætte i en anden centerperiode med en bevilling på 55 millioner kr. fra Danmarks Grundforskningsfond", fortæller en meget glad Dorthe Dahl-Jensen, professor og leder af Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Professor Dorthe Dahl-Jensen, leder af Center for Is og Klima.

Center for Is og Klima er verdensførende indenfor boring af iskerner gennem den tre kilometer tykke grønlandske indlandsis. Ved at analysere iskernerne får forskerne detaljeret viden om fortidens klima og forståelse af de processer, der har betydning for fremtidens klima.

International top-forskning

Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at videreføre forskningscentret, der blev oprettet i april 2007. Bevillingen gjaldt for en 5-årig periode, og centret har nu været underlagt en grundig midtvejsevaluering af en række internationale eksperter.

"Det er meget flotte vurderinger, centret får med på vejen fra det internationale evalueringspanel, og i det hele taget må man sige om centret, at det i den grad rager op – ikke bare i Danmark, men også internationalt", siger Thomas Sinkjær, der er direktør i Grundforskningsfonden.

Centret kan nu forsætte i endnu en 5-årig periode fra april 2012 – april 2017. Det er både forskningen og de videnskabelige medarbejdere, der i høj grad er international, og cirka halvdelen af centrets 50 medarbejdere kommer fra udlandet.

"Det er utroligt inspirerende at have muligheden for at have mange unge internationale forskere (ph.d.-studerende og postdoc's) til at udføre state-of-the-art forskning. At vi samtidig leder iskerneboringen NEEM på Grønlands indlandsis giver os de bedste muligheder i verden", fortæller Dorthe Dahl-Jensen, der leder Grundforskningscentret. 

Det giver stor prestige at være et Grundforskningscenter.

"En af effekterne ved at være et Grundforskningscenter er, at vores forskningsmiljø kan blive så stort og dynamisk, at det kan tiltrække finansiering fra især EU, men også andre fonde til selve forskningsprojekterne", fortæller Sune Olander Rasmussen, der er centerkoordinator i Is og Klima.

Fortidens og fremtidens klima

Det nuværende store forskningsprojekt er NEEM-iskerneboreprojektet i den nordvestlige del af Grønland. Her borer forskerne iskerner op gennem den 2½ km tykke indlandsis. Med nyudviklet måleudstyr kan de analysere iskernerne, mens de er i felten og få detaljeret viden om fortidens klima cirka 140.000 år tilbage i tiden, da Jorden havde en varm periode, der naturligt var et par grader varmere end nu. De data kan man kombinere med klimamodeller, som gør, at man kan forstå de mekanismer, der har betydning for fremtidens klima og danne basis for bedre at forudsige fremtidens globale klimaforandringer.