16. december 2010

Sune Olander får ledende post i europæisk samarbejde

Sune Olander Rasmussen, center-koordinator og post.doc. på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet er blevet valgt til formand for det europæiske EU-projekt, INTIMATE: INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records. Formålet med projektet er at udvikle samarbejdet på tværs af fagområder indenfor forskning i fortidens klima.

Jordens klimahistorie kan studeres med forskellige metoder.  Ved at analysere iskerner fra Grønland, borekerner med sedimenter fra havbunden og fra bunden af søer samt data fra træernes årringe, får forskerne mange bud på klimaets historie. 

De forskellige kurver skal sammenlignes og tidsmæssigt justeres ind efter hinanden, og formålet med projektet er at udvikle fælles procedurer og metoder til at rekonstruere pludselige og ekstreme klimaforandringer i perioden for mellem 8.000 til 60.000 år siden overalt i de europæiske miljøer. Denne periode omfatter både den sidste halvdel af istiden med mange hurtige klimaskift mellem koldere og mildere stadier, og overgangen fra istid til mellemistid.

"Vi vil prøve at få en bedre forståelse af klimaet. Hvordan og hvornår startede en udvikling, og hvordan har ændringen udviklet sig geografisk og over tid? Både i iskerner, havsediment-kerner og landbaserede data har vi muligheden for at se de finere detaljer i denne periode af fortidens klima, og ved at sammenligne disse data i høj opløsning vil vi kunne identificere, hvad der skete hvornår og i hvilken rækkefølge. Ved at forstå klimaets mekanismer kan man mindske usikkerhederne i forudsigelserne af fremtidens klima", fortæller Sune Olander Rasmussen.

15 lande er indtil videre med i forskningssamarbejdet, der finansieres som en såkaldt EU COST Action med et budget på ca. 3 mio. kr. over 4 år.