10. september 2010

Stig Skelboe bliver projektleder for ESS Data Centre

Professor Stig Skelboe, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er i dag blevet udnævnt som projektleder for ESS Data Center, der skal ligge i København. Data Centret er en del af det planlagte europæiske forskningsanlæg ESS, European Spallation Source, der skal ligge i Lund.
 
European Spallation Source (ESS) bliver et storstilet europæisk tværfaglige videnskabeligt forskningsanlæg i verdensklasse. Selve forskningsanlægget skal opføres i Lund, Sverige, mens Data Centret placeres på Nørre Campus i København.

"Jeg er glad for i dag at kunne udnævne Stig Skelboe som projektleder af Data Centret", siger Colin Carlile, generaldirektør for ESS. "Dataopsamling og lagring samt 'high performance computing' er kerneområder af store forskningsanlæg, og Data Centret vil blive et afgørende element i at gøre den fremtidige forskning i ESS til verdens førende".

ESS er et europæisk accelerator projekt, der bliver verdens stærkeste neutronkilde til forskning i stoffer indenfor fysik, biologi, sundhed, geofagene og ingeniørområderne. Stig Skelboe skal stå for planlægningen og opbygningen af ESS Data Management, Computing og Software Center (ESS DMSC). Data Centret skal stå for håndteringen af data fra ESS, udføre dataanalyser så vel som simuleringer af eksperimenter og instrumenter og visualisering af eksperimentelle data.

 "Jeg er stolt over at skulle stå for opbygningen af ESS Data Center. High performance computing bliver et stadigt vigtigere redskab for mange videnskabelige discipliner, og det er nok det mest interessante projekt inden for dette område i Skandinavien i dag", siger Stig Skelboe.

På tværs af grænser
Udnævnelsen af en dansk projektleder for Data Centret er også en vigtig tilkendegivelse af det fælles dansk-svenske værtskab af ESS og et symbol på arbejdet med internationale videnskabelige faciliteter på tværs af grænser.

Stig Skelboe vil fortsat have arbejdssted på Niels Bohr Institutet i København. Han er tidligere leder af Institut for Datalogi på Københavns Universitet. Som videnskabelig leder af UNI-C i midten af 1990erne var han ansvarlig for udviklingen af dansk high performance computing kapaciteter inden for forskning og uddannelse.

Data Centret vil give 65 nye arbejdspladser til folk både inden for IT og det, der hedder eScience, det vil sige dataloger, fysikere og kemikere, der skal omsætte de data, der kommer ud af forsøgene til forskningsresultater.

European Spallation Source >>