22. april 2010

Klimaforskningen på KU slået til ridder

Det var ikke kun en regn af gaver, stående ovationer, skåltaler og folkets hyldest, som prægede Dronning Margrethes 70 års fødselsdag. Det regnede også med ordener den modsatte vej - fra dronningen til klimaforskere på Københavns Universitet i selskab med blandt andre sportsstjerner, erhvervsfolk, kunstnere og verdenskendte skuespillere som Mads Mikkelsen og Viggo Mortensen. 

Ikke færre end tre klimaforskere på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet blev belønnet med ridderkorset af Dannebrogordenen eller rettere 'benådet' med den royale hædersbevisning, som det hedder i fagsproget.

De tre ordensmodtagere er professor i geologi, Minik Rosing, Geologisk Museum på Statens Naturhistoriske Museum, professor i isfysik, Dorthe Dahl-Jensen,  Niels Bohr Institutet, og professor i biologisk oceanografi og prodekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Katherine Richardson. Alle tre ordensmodtager har på hver deres felt gjort sig internationalt bemærket indenfor klimaforskningen.

Professor i geologi, Minik Rosing, Geologisk Museum på Statens Naturhistoriske Museum

Grundfjeld

Professor i geologi Minik Rosing er blandt andet kendt for sin geologiske udforskning af Grønland, som har ført til opsigtsvækkende videnskabelige resultater, såsom det første spæde liv på Jorden og dets indflydelse på dannelsen af de store mængder granit, som i dag udgør klodens kontinenter.

På det seneste har Minik Rosing i samarbejde med amerikanske forskere påvist, at CO2-indholdet i Jordens atmosfære ikke har ændret sig væsentligt gennem de seneste fire milliarder år, men nu stiger med pil opad. En videnskabelig landvinding, som har stor betydning for at forstå fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden, hvad angår opstilling af klima-modeller og beregninger.

Professor i isfysik, Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Institutet

Is og Klima

Professor i isfysik Dorthe Dahl-Jensen, leder af Grundforskningscenter for Is og Klima på Niels Bohr Institutet, har også Grønland som udgangspunkt for sin videnskabelige forskning. Nærmere bestemt den tre kilometer tykke grønlandske indlandsis, hvor hun er leder af de grønlandske iskerneboringer – Neem-projektet (North Greenland Eemian Ice Drilling).

Det går ud på, at analysere iskernernes indhold af bl.a. luft og støv, som gennem tiden har sat sit aftryk i den grønlandske indlandsis. På den måde er det muligt at kortlægge det skiftende klima 130.000 år tilbage i tiden og samtidig blive bedre til at opstille modeller for fremtidens klima på jorden.

Dorthe Dahl-Jensen arbejder også med at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser det har for klimaet i takt med, at den grønlandske indlandsis smelter. Hun er også medlem af Regeringens Klimakommission. 

Hav

Professor i biologisk oceanografi
og prodekan på Det Naturviden-
skabelige Fakultet, Katherine
Richardson

Professor i biologisk oceanografi og prodekan for formidling på Det Naturvidenskabelige Fakultet Katherine Richardson har havet som sit forskningsområde. Hendes forskning fokuserer på betydningen af de biologiske processer i havet, og hvordan de spiller sammen med optaget af CO2 fra atmosfæren. Ikke det man kan se med det blotte øje i form af fisk, planter og koraller, men små encellede organismer, som er usynlige for det blotte øje, men som er fundament for livet i havet og i biologisk, historisk forstand også har skabt grundlaget for det øvrige liv på jorden.

Udover sin videnskabelige forskning er Katherine Richardson er mange-facetteret kvinde med et væld af tillidsposter i diverse sammenhænge. Sidste år var hun formand for styregruppen for den internationale videnskabelige klimakonference 'Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions' som optakt til FNs miljøkonference senere på året.

Hun er også formand for Regeringens Klimakommission. Kommissionen afslutter senere i år sit arbejde med at opstille modeller for, hvordan Danmark i fremtiden kan frigøre sig for brugen og afhængigheden af fossile brændstoffer.