7. december 2010

Kim Splittorff får Fakultetets undervisningspris 2010

Kim Splittorff formår at formidle svært stof, så de studerende får det maksimale udbytte ud af undervisningen, og hans store indsats og inspirerende undervisning i teoretisk fysik er nu blevet honoreret med Det Naturvidenskabelige Fakultets pris som Årets Underviser.

Kim Splittorff, der er lektor på Niels Bohr Institutet, underviser på flere af de store obligatoriske fysikkurser, og han er kursusansvarlig på 'Fysik 8 – Kvantemekanik', som er et 2. års kursus på et højt fagligt niveau. Hans forelæsninger er ikke bare envejskommunikation, men han er meget initiativrig og formår at få aktiveret de studerende, som giver ham rigtigt gode evalueringer både som øvelseslærer og forelæser.

Super god underviser

"Udover at være en utrolig dygtig regneøvelseslærer, har han også lagt et stort arbejde i forelæsningerne, som er markant anderledes end bare en gennemgang af lærebogen. Fysik 8 er det bedste kursus, jeg har haft indtil videre", udtaler en studerende. Andre studerende er helt enige og siger, at Kims forelæsninger er "super gode".

Og at Kim Splittorff virkelig er en super god underviser får man klart indtryk af, når man hører om hans måde at undervise på.

"En af de vigtigste ting er, at man kan få stoffet gjort vedkommende og relevant ved at vise sammenhængen mellem de forskellige felter indenfor fysik", siger Kim Splittorff, der altid er ekstremt velforberedt, men ikke mener, at der er én rigtig løsning på god undervisning. Han prøver altid at være åben for nye idéer til, hvordan han kan præsentere stoffet på en ny måde, og hvordan han kan aktivere og motivere de studerende.

Brænder for fysik

"Jeg brænder for fysik og prøver at formidle min entusiasme", siger Kim Splittorff, og det er det engagement, der nu belønnes med Fakultetets pris som Årets Underviser, som han er meget glad og stolt over at modtage.

Samtidig siger han, at "der er mange af mine kollegaer, der gør en kæmpe indsats for at levere undervisning af allerhøjeste kvalitet", og han mener derfor, at de skal have en stor del af æren for, at det lykkedes at få denne pris til Fysik.

Kim Splittorff vil få overrakt prisen ved en reception i januar. Med prisen og æren følger 25.000 kr.