08. marts 2010

Kim Lefmann får rådgivende post for ESS

Kim Lefmann, der forsker i materialers magnetiske og superledende egenskaber på Nano Science Center på Niels Bohr Institutet er kommet i den nye videnskabelige rådgivende gruppe under bestyrelsen for forskningsanlægget ESS, der skal ligge i Øresundsregionen. 

ESS, European Spallation Source, er et europæisk acceleratorprojekt, der bliver verdens stærkeste neutronkilde til forskning i stoffer indenfor fysik, biologi, sundhed, geofagene og ingeniørvidenskab. Forskningsanlægget skal placeres i Lund, og samtidig skal der etableres et data-center, som skal ligge på Nørre Campus i København.

Den videnskabelige rådgivende gruppe under bestyrelsen for ESS, har 26 medlemmer, og Kim Lefmann er i gruppen for instrumenter. Kim Lefmann og hans gruppe forsker allerede i et system, der simulerer, hvordan neutroninstrumenterne virker.

Lektor Lise Arleth fra Det Biovidenskabelige Fakultet er kommet med i gruppen om videnskabelig udnyttelse. Så Danmark er meget flot repræsenteret.