08. januar 2010

Aksel Walløe ny viceinstitutleder

Meteorolog Aksel Walløe er udnævnt til ny viceinstitutleder for undervisning på Niels Bohr Institutet.

Det er kun tre måneder siden instituttet fik ny viceinstitutleder, Klaus Mosegaard, der nu har fået nyt job som professor på DTU. Aksel Walløe tiltræder stillingen til 1. februar, men ganske ny på området er han dog ikke, da han før har haft det job i 1993, da de fire tidligere institutter for de fysiske fag blev lagt sammen til Niels Bohr Institutet.

”Det er et vigtigt job, fordi undervisning spiller en meget stor rolle i hele formålet med instituttet, og derfor har det at få undervisningen og eksamener til at foregå ordentligt og til tiden så stor betydning”, siger Aksel Walløe, der selv underviser en meget stor del af sin tid.

Aksel Walløe er specialist i modeller af vejr og klima og har været med til at udvikle verdens første realistiske spektralmodel til vejrforudsigelser - ”og den virkede”, pointerer han. Modellen var baseret på fysisk indsigt og matematiske beregninger og kunne som den første model udjævne de ’vilde’ tryk-udsving, der tidligere havde voldt store problemer.

Lige nu er hans store interesse klimaet og hvordan vores energiforbrug kan vokse uden at vi forstyrrer naturen for meget. Verdens energiforbrug har i mange år haft en vækst på 2% om året. Fortsætter væksten i samme takt vil vi i 2242 have et energiforbrug, der er 100-doblet i forhold til nu, ”men vi kan ikke vokse ind i himlen”, siger han, og hverken sol- eller vindenergi kan løse problemer af denne størrelse. Det er den problematik, Aksel Walløe vil arbejde med fremover.