8. november 2010

8½ mio. kr. til forskning i universets struktur

Forskningsgruppen Teoretisk Partikel Fysik og Kosmologi har fået 8,5 mio. kr. fra forskningsrådene til studier af universets struktur. Jan Ambjørn og Niels Obers får penge til projektet: Kvantegravitation og sorte huller, mens Pavel Naselsky får støtte til projektet: Ny fysik via Planck data om afvigelser i den kosmiske mikrobølgestråling.

Jan Ambjørn og Niels Obers

En ny teori om kvantegravitation, dvs. kvanteteorien for rum og tid, har gjort det muligt at studere ganske små kvante-universer ved hjælp af computersimulationer. Imidlertid har man ikke endnu kunnet inkludere dannelsen af sorte huller i beregningerne. Et af formålene med Jan Ambjørn og Niels Obers forskningsprojekt er at medtage de sorte huller i computerberegninger ved at bruge ny indsigt, der relaterer sorte hullers dynamik til hydrodynamik.

Det er endvidere håbet, at forskningsprojektet vil føre til en øget forståelse af sorte hullers fysik samt gøre det muligt for første gang at udføre realistiske computersimulationer af det tidligste univers, hvor kvantefluktuationer forventes at spille en vigtig rolle.

Pavel Naselsky

Pavel Naselsky har fået bevillingen til at forske i den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling. Den kosmiske mikrobølgestråling stammer helt tilbage til universets barndom og har et væld af informationer om udviklingen af det meget tidlige univers.

Undersøgelser fra det tidligere projekt WMAP viste, at mikrobølgestrålingen er kaotisk, mens de nyeste undersøgelser med Planck-satellitten meget uventet viser, at mikrobølgestrålingen ikke er helt så kaotisk i fordelingen som forventet i standard kosmologi. Denne effekt kaldes 'den jævne asymmetri af den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling'.

"Med Planck-satellitten får vi ekstremt nøjagtige målinger, og vores projekt skal nu kontrollere, om de nye data virkelig viser det sande billede. Det vil give os helt ny viden om egenskaberne af rummet og tiden", fortæller Pavel Naselsky.

De to projekter har samme sigte – at forstå universets struktur.

"Det er vores håb, at computersimuleringerne kan blive udviklet til en sådan grad af perfektion, at vi kan beregne variationen af den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling og derved vil blive i stand til at relatere direkte til Pavel Naselskys forskningsresultater", siger Jan Ambjørn.

Forskningsstøtten vil betyde fire nye forskningsstillinger.