Superledning

Hvad er Superledning?

Superledning er en betegnelse for, at visse materialer ved en lav temperatur er i stand til at lede en strøm gennem sig uden modstand – altså at strømmen af elektroner ikke giver anledning til afsættelse af energi i det relevante materiale. Det har i lang tid været kendt, at metaller kan være superledende ved temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, men i de seneste årtier har det vist sig, at man kan lave superledere ved væsentlig højere temperaturer. Disse kaldes høj Tc superledere. Der er udviklet teorier til forklaring af lavtemperatur-superledere, men fysikken bag høj Tc superledere er endnu ikke forstået. En bestemt temperatur Tc betegner overgangen mellem den superledende og normale tilstand for materialet.

Hvad eksperimentet dækker:

I ungdomslaboratoriet på Niels Bohr Institutet har vi skaffet to typer as superledere: YBCO og BSCCO, og vi vil i løbet af dette forløb lave et par eksperimenter om Superledning samt lege lidt med flydende kvælstof, nitrogen. Gennem dette eksperiment kan de studerende prøve kræfter med andre eksperimenter, som de ikke kan udføre på et gymnasium, og se en anderledes og nærmest ”magisk” side af videnskaben.