Drivhusgas

Da emnet om klimaforandringer er blevet yderligere påtrængende i det sidste årti, har dette eksperiment som målsætning at forklare og uddybe præcis hvad det er, der konstituerer drivhusgasser, hvilke effekter de har på vores atmosfære og deraf vores klima.

I Drivhusgaseksperimentet vil de studerende udforske de fysiske egenskaber af drivhusgasser, og vil lære at forstå hvordan disse egenskaber indvirker på atmosfæren og klimaet.

Undersøgelsen vil inkludere test af forskellige gasser (vanddamp, kvælstof, CO2, methan), og hvor meget lys de hver især absorberer. Vi bruger to forskellige lyskilder, som skal foregive at være en efterligning af UV stråling fra Solen samt den infrarøde stråling fra Jorden. Eksperimentet illustrerer drivhusgassernes rolle i vores atmosfære, og berør emnet om stofs interaktion med lys.