UNESCO's Niels Bohr Guldmedalje

UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje blev indstiftet i 1985 i anledning af hundredeåret for den danske fysiker, Niels Bohrs fødsel. Niels Bohr var en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde videnskabsmænd. I 1922 modtog han Nobelprisen for sin banebrydende atommodel, der danner grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op, og han anses som en af grundlæggerne af den moderne kvantefysik, der bl.a. har revolutioneret den teknologiske udvikling.

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, kultur og videnskab og arbejder for at fremme fred og oplysning i verden. Niels Bohrs tænkemåde og etiske syn på forskning og naturvidenskab førte til, at han i 1950 skrev et 'Åbent Brev' til FN, hvori han indtrængende anmodede verdens ledere om at dele viden om atomvåben for at undgå et våbenkapløb.. Hans ideal var en 'Åben Verden' med fri deling af viden og præget af internationalt samarbejde.

Siden 1998 er UNESCO's Niels Bohr Guldmedaljen givet til forskere, der har ydet en fremragende indsats indenfor fysisk grundforskning - eller til personer eller organisationer der har ydet en særlig indsats for at fremme fredeligt samarbejde på tværs af grænser og åben og fri deling af viden.

Medaljen er af guld og bærer på forsiden et billede af Bohr i profil, gengivet seks gange. På bagsiden er der en tegning af et atom, som inkorporerer Niels Bohrs egen skitse af atomets struktur og formlen E2-E1=h.f samt Niels Bohr’s signatur. Medaljen bærer desuden inskriptionen: Contraria sunt complementa (Modsætninger er komplementære) der henviser til Bohr's komplementaritets-princip. Motivet er skabt af den svenske kunstner, Siv Holme-Muse. Medaljen er fremstillet i Frankrig på ‘Mønten’ i Paris.

Guldmedaljerne er skænket af UNESCO. En særlig faglig komité bestående af højt estimerede fysikere udvælger modtagerne. Professor Jens Jørgen Gaardhøje fra NBI, der også er medlem af den danske national kommission for UNESCO har siden begyndelsen været formand for komiteen (første gang sammen med tidl. rektor for KU, prof. Ove Nathan). Den første medaljeceremoni fandt sted i UNESCO’s hovekvarter i Paris, men senere medaljeoverrækkelser finder sted i København i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og senest i 2013 i Københavns Universitets festsal. Arrangementet støttes bl.a. af Undervisningsministeriet.