18. oktober 2009

Tycho Brahes liv 

Den 21. August 1560 så den da femtenårige Tycho Brahe en solformørkelse, og det blev den afgørende oplevelse, der fik ham ind på alvorlige studier af astronomi.

Tycho Brahe fødtes i en højtstående adelig familie den 15. december 1546. Han var dermed bestemt for et liv og virke ved det danske hof, men hans stærke interesse for astronomi førte ham i en helt anden retning, som gjorde ham til en af de betydeligste danskere gennem alle tider, berømt langt ud over sin tid og sit fødeland.


Tycho Brahes fødested, Knudstrup (svensk: Knutstorp), i Skåne.

I april 1559 begyndte han sine studier ved Københavns universitet, kun 12 år gammel, med det var ganske sædvanligt på den tid. Han skulle studere jura, og det gjorde han, men han fattede snart interesse for astronomi. En partiel solformørkelse den 21. august 1560 gjorde et stort indtryk på ham, især fordi den var blevet forudsagt. Han begyndte derfor egne studier af astronomi, hjulpet af nogle af sine professorer.

Tycho Brahes virkede på øen Hven fra 1576 til 1597 med observationer af stjerner og planeter med nye instrumenter.

Fra 1562-70 var han for en stor del på dannelsesrejse vidt omkring i Europa, hvor han officielt skulle studere klassiske sprog og kultur. Men han studerede også astronomi, foretog astronomiske målinger og konstruerede instrumenter. Alkymi beskæftigede ham meget i de betydninger, vi i dag kalder kemi, medicin og astrologi, men ikke guldmageri.

Tycho Brahes virkede på øen Hven fra 1576 til 1597 med observationer af stjerner og planeter med nye instrumenter.

Fra 1599 levede han i Prag som kejserlig matematiker. Den 24. oktober 1601 led han en smertefuld død forårsaget af kviksølv, som han havde indtaget, fordi han troede, det var godt for helbredet. Ingen vidste dengang om kviksølvs store giftighed. Alene derfor er senere myter om, at han skulle være myrdet med kviksølv uden hold i virkeligheden.

Men spændende myter kan aldrig aflives, heller ikke den gamle, om at Tycho Brahe døde af en sprængt blære, fordi han ikke ville være bekendt at rejse sig fra Kejserens taffel for at tømme blæren for alt det, han havde drukket.  Det kan ikke passe, for læger har længe sagt, at en blære slet ikke kan sprænges af den grund.

Næste side >>