1. januar 1921

Et institut bliver til 

Udviklingen af Institut for teoretisk Fysik (omdøbt til Niels Bohr Institutet på Bohrs 80-årsdag i 1965) kan gennem de første fyrre år (1921-1962) knapt skelnes fra en biografi om Niels Bohr.

Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, 1921Det var Bohr selv, som anmodede om instituttets oprettelse, og som definerede dets aktiviteter. Hans enorme fysiske og mentale energi, og hans entusiasme, gjorde ham i stand til både at sikre den nødvendige støtte for sit institut, og at skabe det uformelle miljø og videnskabelige samarbejde blandt den yngre garde af elitefysikere, som det senere blev berømt for.

Bohr var i stand til at etablere et veritabelt internationalt valfartssted for teoretisk fysik, en tradition som fortsætter den dag i dag.

Kort tid efter udnævnelsen som professor, ved Københavns Universitet i 1916, gik Bohr i gang med at arbejde for oprettelsen af et institut for teoretisk fysik. Hans omfattende ansøgning til Det naturvidenskabelige Fakultetet, med dette formål for øje, er dateret den 18. april 1917.

Penge indsamlet af en kreds af private, jævnede vejen mod virkeliggørelsen af instituttet, og efter enkelte forhindringer, især i forbindelse med fremskaffelsen af en byggegrund, blev et forslag vedrørende instituttet behandlet i Folketinget i slutningen af 1918. Social uro og høj inflation, medførte ydeligere problemer, men med supplerende støtte fra Carlsbergfondet, kunne instituttet blive indviet den 3. marts 1921.

På det tidspunkt var Niels og Margrethe Bohr, og deres tre sønner, flyttet ind i professorboligen på første sal, og forskningen og undervisningen var gået i gang. Skønt få i antal, afspejler medarbejderne instituttets internationale karakter, som Bohr videreudviklede gennem de følgende år.

Næste side >>

(Skrevet af Finn Aaserud, videnskabshistoriker, leder af Niels Bohr Arkivet)